Boeddhisme is een way of life

Het boeddhisme wordt vaak omschreven als een ‘way of life’. De lessen van de Boeddha, ook welk de Dharma genoemd, zijn er op gericht om een pad te bewandelen dat maakt dat we een vrijer en gelukkiger mens worden. Boeddhistische beoefening is een levende praktijk; boeddhisme is iets wat je doet.

Het boeddhisme wordt vaak omschreven als een ‘way of life’. De lessen van de Boeddha, ook welk de Dharma genoemd, zijn er op gericht om een pad te bewandelen dat maakt dat we een vrijer gelukkiger mens worden. Deze lessen verwijzen naar methoden, oefeningen en een manier van leven die tot meer bewustwording en vrijheid leiden. Boeddhistische beoefening is een levende praktijk; boeddhisme is iets wat je doet!

Deze lessen en methoden zijn samengebracht in het achtvoudige pad. Dit pad wordt gesymboliseerd door het Dharmachakra wiel, het symbool van boeddhistisch geestelijke verzorging bij defensie.

" "

Het pad bestaat uit acht onderdelen die nauw met elkaar zijn verweven. Deze acht onderdelen zijn:

  • Juist inzicht
  • Juist denken
  • Juist spreken
  • Juist handelen
  • Juist levensonderhoud
  • Juiste inspanning
  • juiste opmerkzaamheid
  • Juiste concentratie

De acht onderdelen zijn weer samen te brengen in drie groepen. Deze groepen verwijzen naar de ontwikkeling van wijsheid (1,2), ethisch gedrag (3,4,5) en de ontwikkeling van concentratie en aandacht (6,7,8). Het volgen van dit pad helpt je een kalme geest te ontwikkelen en om te gaan met de voortdurende veranderingen in het leven. Het hart van het Dharmachackra wiel toont drie met elkaar verbonden vormen, deze verbeelden de Boeddha als leraar, Dharma en de Sangha, gemeenschap van beoefenaars.

Als BGV willen we en voorbeeldfunctie vervullen en inspireren. Het boeddhisme leert ons vertrouwen te hebben in ons menselijk potentieel, ook op moeilijke momenten van het leven. We beschikken namelijk over het vermogen om verantwoordelijkheid te nemen voor wat we denken, doen en zeggen en waarmee we voorwaarden voor ons eigen welzijn en geluk creëren. 

Als boeddhistisch geestelijk verzorgers willen we anderen helpen om het pad naar meer geluk en welzijn te bewandelen. Dit doen we door het bieden van nabijheid en een luisterend oor en door het aanbieden contemplatieve en meditatieve oefeningen die je in het dagelijkse leven kunt toepassen. 

We zijn niet dogmatisch en gaan er vanuit dat mensen over een ‘eigen wijsheid’ beschikken, wij proberen hierbij aan te sluiten.