Corona-virus

De impact die het coronavirus op de samenleving en ons dagelijks leven heeft is enorm. Ook binnen de samenleving die Defensie heet, hakt corona er flink in. In het bijzonder denken we daarbij aan de militairen die ver van huis hun werk doen en zich zorgen maken of die op het punt staan thuis te verlaten en op missie gaan. Graag willen wij als Diensten Geestelijke Verzorging u en uw thuisfront kracht, wijsheid en uithoudingsvermogen toewensen. Mocht u behoefte hebben aan contact, dan kunt u uw eigen geestelijk verzorger via telefoon, whatsapp of mail benaderen. En u kunt de GV-bereikbaarheidslijn 24/7 bellen, 0800-5777777.