Iftar-viering defensie 2020 afgelast

Het is niemand ontgaan dat vele evenementen worden afgelast. Wij vanuit de Dienst Islamitisch Geestelijke Verzorging hebben de afgelopen dagen uiteraard ook nauwlettend het nieuws in de gaten gehouden. Als hoofd van deze dienst, heb ik eerst de toespraak van de minister president afgewacht. Na dit goed geanalyseerd te hebben en de belangen van onze mensen en al onze gasten die de iftar graag bezoeken, in afweging te hebben genomen, komen wij tot het besluit om de verdere voorbereidingen van de iftar dit jaar te staken. Simpelweg omdat wij niemand aan risico’s willen blootstellen, het advies van onze overheid serieus nemen en daar graag gehoor aan geven. Maar het allerbelangrijkste is dat wij hiermee ook respect willen betuigen. Respect voor hen die getroffen zijn en al hun dierbaren. Dan past het gewoon niet om een iftar te organiseren en feestelijk bijeen te komen.  Ook willen wij in alle bescheidenheid een bijdrage leveren aan het bevechten van deze onzichtbare vijand.

Wij hopen op uw begrip.

Voor nu wensen wij u alle goeds en pas vooral goed op uw gezondheid, die van uw naasten en de mensen in uw directe omgeving,

Ali Eddaoudi

Hoofd IGV

More news

Salaamoe aleikom broeders en zusters

Undefined
Allereerst hoop ik dat jullie en al jullie naasten het goedmaken in deze vreemde omstandigheden waarin we verkeren. Gisteren kwam het kabinet met aanvullende maatregelen die zeer ingrijpend zijn. Voor ons moslims is de maand Ramadan een belangrijke periode.De vastenperiode is een maand waarin we in gezamenlijkheid vasten, bidden en het vasten verbreken.