Wat doen wij?

De Islamitisch Geestelijk Verzorger (IGV-er) wordt ook wel Krijgsmachtimam genoemd.
Wij staan militairen met een islamitische achtergrond en hun relaties bij in al hun levensbeschouwelijke vragen en persoonlijke dillema’s. Maar ook in conflictsituaties die zowel religieus als cultureel van aard zijn. De IGV streeft er ook naar om de diverse etnische groepen binnen de islamitische gemeenschap zo goed mogelijk te bedienen. De culturele gebruiken en verscheidenheid van de mensen te respecteren en waar mogelijk aansluiting te vinden. Dit gebeurt op basis van de islamitische (tevens  universele) waarden als: rechtvaardigheid, hulpvaardigheid, barmhartigheid, geweldloosheid, respect voor de gehele schepping, gastvrijheid en empathie.De Islamitisch Geestelijk Verzorger (IGV-er) wordt ook wel Krijgsmachtimam genoemd.
Wij staan militairen met een islamitische achtergrond en hun relaties bij in al hun levensbeschouwelijke vragen en persoonlijke dillema’s. Maar ook in conflictsituaties die zowel religieus als cultureel van aard zijn. 

What we do more