Hoofdaalmoezenier Tom van Vilsteren

Undefined

Aalmoezeniers zijn gezonden vanuit de Katholieke kerk. Bij defensie dragen zij zorg voor het geestelijk welzijn van de militairen van de eenheid waarbij zij zijn aangesteld.

Hoofdkrijgsmachtaalmoezenier

Voornaam + Achternaam

Tom van Vilsteren

Email