Thuisfront

Vanuit de contacten die we hebben met u en uw partners is het ons duidelijk geworden dat uw leven voldoende dynamiek kent. Of u nu met uw partner bent meegegaan of in Nederland leeft.

 

Op beide manieren, meegetrokken naar den vreemde of in Nederland gebleven, lijkt het ons van belang wat goed doet te waarderen en wat lastig of moeilijk gaat niet te ontkennen.

Wanneer u het prettig vindt om met iemand door te praten over hoe het gaat, kunt u ons altijd benaderen. Onder ‘wie zijn wij’ vindt u onze gegevens. Aarzelt u niet contact met ons te leggen.

Menigeen heeft de wens dat er aandacht is voor zijn/haar thuisfront. Wij onderschrijven deze wens volledig en willen u graag ontmoeten en daar waar nodig ondersteunen.

Ten slotte kunt u er van op aan dat wat u met ons deelt veilig is en vertrouwelijk blijft. Als geestelijk verzorger hebben we een ambtsgeheim.