Voorwoord

Hoofdstuk 1 Hindoevisie ten aanzien van de dood

Má gatánámádidhíthá yé nayanti parávatam

Momenteel worden er vanuit de Dienst Hindoe Geestelijke Verzorging (HinGV), yogalessen

HinGV

Hindoe Geestelijke Verzorging

De hele wereld is één familie

Hindoe Geestelijke VerzorgingHindoe geestelijk verzorgers dragen bij aan het (geestelijk) welbevinden van militairen, overig defensiepersoneel, veteranen en het thuisfront, en aan de moraliteit van de krijgsmacht als geheel.
Zingeving en ethiek staan hierbij centraal.

De Dienst Hindoe Geestelijke Verzorging verleent geestelijke verzorging aan de Hindoe militair en zijn relaties vanuit de Hindoeïstische uitgangspunten zoals, die vervat zijn in de talrijke Heilige Hindoe Geschriften.

Uitgaande van één van de hoofdbeginselen van het Hindoeïsme, namelijk "DE HELE WERELD IS EEN FAMILIE", is de Hindoe Geestelijke Verzorging voor een ieder beschikbaar.

Dit doen zij door middel van:
• Aanwezigheid op de werkvloer
• Persoonlijke contacten en begeleiding
• Bezinningsdiensten
• Ceremoniele plechtigheden
• Knelpuntsignalering en advisering