Mindfulness meditatie

Het boeddhisme is in het westen o.a. bekend vanwege de meditatietechnieken die het ontwikkelt en voortgebracht heeft zoals mindfulness meditatie en andere mindfulness based interventies. Deze technieken zijn de aflopen decennia ingeburgerd in de westerse cultuur en worden op verschillende terreinen toegepast en onderzocht.

Ook binnen defensie in Nederland worden mindfulness trainingen aangeboden. In dit filmpje en de documentaire 'free the mind' is te zien op welke wijze meditatie bijdraagt aan het welzijn en herstel van militairen met PTSS.  

Meditatie neemt binnen de boeddhistische levenswijze een belangrijke plek in. Meditatie is gericht gericht op de ontwikkeling van een opmerkzame, vriendelijke en heldere geest. Met een heldere en opmerkzaam geest, zijn we beter in staat om waar te nemen wat er in het ‘hier en nu’ in ons lichaam en onze denken afspeelt. Hiermee creëren we ruimte in ons zelf om ‘wijzere’ keuzes te maken in ons leven; voor onszelf en voor anderen. Meditatie leidt tot meer zelfbewustzijn en een liefdevollere levenshouding. 

Vruchten van de meditatie zijn

  • Meer innerlijke vrijheid en helderheid
  • Inspiratie voor het dagelijks leven en werk
  • Inzicht in de aard van ‘mens zijn’
  • Meer empathie en vriendelijkheid naar jezelf en anderen

De boeddhistisch geestelijk verzorger bij defensie hebben veel ervaring met verschillende en uiteenlopende boeddhistische meditatie technieken, de beoefening, begeleiding en toepassing er van. Daarnaast zijn ze ook opgeleid in de toepassing van mindfulness en mindfulness-based interventies in de gezondheidszorg en daarbuiten binnen een wetenschappelijke context. 

 

"De methode is aandacht, de uiting mededogen en de essentie wijsheid.”

Joseph Goldstein (meditatieleraar)