Krijgsmachtbisschop Everard de Jong

Zingeving bij Nederlandse militairen in
Litouwen krijgt ‘enorme boost’

Everard de Jong is naast hulpbisschop van het bisdom Roermond ook
‘krijgsmachtsbisschop’ (officieel: apostolisch administrator van het
Ordinariaat voor de Nederlandse Strijdkrachten). Hij bezocht van maandag tot
woensdag de Nederlandse militairen in Litouwen.

Krijgsmachtbisschop Everard de Jong
Krijgsmachtsbisschop Everard de Jong in gesprek met militairen in Litouwen.
beeld: mediacentrum defensie.

Waarom bezocht u de Nederlandse militairen daar?
‘Dit bezoek was al een tijd geleden gepland omdat het bij de taak van de legerbisschoppen hoort militairen en geestelijkverzorgers te bezoeken, vooral om te kijken hoe het met ze gaat. Wegens corona is dat lang niet mogelijk geweest. Ik ben in juni 2020 tot krijgsmachtsbisschop benoemd en ik heb helaas nog niet veel concreet kunnen doen. Ik bezocht de basis in Litouwen en de rooms-katholieke geestelijk verzorger Mattie Schlangen samen met onze hoofdaalmoezenier, Jean-Paul Thöni.’


Wat trof u aan op de basis in Litouwen?
‘De sfeer onder de 240 militairen ter plaatse is volgens mij erg goed. Er heerst een sfeer van kameraadschap. Ze hebben ook genoeg te doen, onder meer hun militaire oefeningen. Maar ik voelde toch ook wel wat spanning. Toevallig was minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken er dinsdag ook. Hij heeft de mannen zeer bedankt: ik zeg ‘mannen’ want de vrouwelijke militairen waren dinsdag op bezoek bij de ambassade vanwege Internationale Vrouwendag. Onze militairen zitten daar in NAVO-verband samen met onder meer Litouwers, Duitsers, Tsjechen, Noren en IJslanders.’