Missie en visie

Onze dienst heeft als  missie om kwalitatief hoogwaardige geestelijke verzorging aan te bieden vanuit een boeddhistische oriëntatie om mensen hun potentieel te helpen ontwikkelen. We willen dit doen voor boeddhisten en niet boeddhisten, mensen van elk geloof of mensen zonder geloof, en ook voor degenen die boeddhistische oefeningen gebruiken vanwege de therapeutische waarde ervan.

Hoe we dit de komende periode en in de toekomst willen doen staat beschreven in onze missie en visie. Deze kun je hier lezen en downloaden. 

De afgelopen periode hadden we als doelstelling om defensie en haar personeel in de breedte te leren kennen door locaties te bezoeken, mensen te ontmoeten en te spreken. Door de pandemie hebben veel van deze plannen niet door kunnen gaan. We hopen dat 2022 meer mogelijkheden biedt dan het afgelopen jaar. We kijken er dan ook naar uit om jullie te ontmoeten en onze missie en visie met jullie te delen en te verwezenlijken.