Conferenties mindfulness en trauma

Conferentie mindfulness en trauma 2021

Op donderdag 28 oktober 2021 organiseerden wij in samenwerking met de Vrije Universiteit van Amsterdam een conferentie met als thema: mindfulness en trauma. PTSS en trauma-gerelateerde klachten zijn binnen Defensie geen onbekend fenomeen. Mindfulness kan voor mensen een belangrijke rol spelen in de omgang met deze klachten, maar in het gebruik van mindfulness schuilen ook gevaren.

Tijdens deze conferentie verkenden we het terrein van mindfulness en trauma vanuit verschillende perspectieven. In de ochtend stonden we stil bij de rol en plaats van mindfulness binnen verschillende boeddhistische tradities. Ook werd de betekenis van trauma binnen die verschillende tradities en de rol van opmerkzaamheid daarin onderzocht. In de middag keken we naar verschillende toepassingen van mindfulness bij trauma en de gevaren daarvan.

Conferentie mindfulness en trauma 2022

in de zomer van 2022 vindt er een tweede conferentie plaats die we momenteel aan het ontwikkelen zijn. Deze zal praktisch en ervaringsgericht zijn. We zullen gaan ontdekken wat mindfulness kan beteken bij PTSS en PTSS gerelateerde klachten. Rond mei 2022 komt er meer informatie over de komende conferentie in 2022.

In deze folder vind je informatie over het programma van 2022, over de sprekers en hun bijdragen op die dag.