Werken bij

AALMOEZENIERS GEZOCHT!

Bij de Diensten Geestelijke Verzorging in de krijgsmacht werken 139 geestelijk verzorgers. Daarvan zijn er 44 Rooms-katholiek.
De komende tijd ontstaan er meerdere vacatures. Daarom zijn wij op zoek naar RK-theologen die gemotiveerd zijn voor een aanstelling als krijgsmachtaalmoezenier.

Het werk
Als krijgsmachtaalmoezenier werkt u samen met Protestantse, Humanistische, Joodse, Hindoe, Islamitische en Boeddhistische collega's. U bent als aalmoezenier geplaatst bij een eenheid van de zeestrijdkrachten, landstrijdkrachten, luchtstrijdkrachten, de koninklijke marechaussee of aan het militaire vormingscentrum. U hebt de bereidheid militairen te vergezellen waar ze ook gaan, op oefening of op een buitenlandse missie.

Krijgsmachtaalmoezeniers bieden zielzorg binnen Defensie. Uw werk als krijgsmachtaalmoezenier bestaat uit het pastoraal bijstaan en begeleiden van militairen, veteranen en hun gezinnen. U verricht uw werkzaamheden in persoonlijke ontmoetingen, maar ook in groepswerk en vormingswerk. U gaat voor in kerkdiensten en draagt bij aan herdenkingen. U biedt militairen, veteranen en hun gezinnen ruimte om op verhaal te komen. U voert regulier overleg met leidinggevenden en hulpverleners, en adviseert gevraagd en ongevraagd.
Zo levert u een bijdrage aan het geestelijk welbevinden van militairen, veteranen en hun gezinnen. Meer over de dagelijkse praktijk van de Rooms-katholieke Geestelijke Verzorging kunt u lezen op de website van de Diensten Geestelijke Verzorging (www.dgv.nl/katholiek).

Dynamiek
Als aalmoezenier bij de krijgsmacht bent u onderdeel van de boeiende en dynamische wereld van Defensie. Dit biedt tal van uitdagingen en mogelijkheden u verder te ontwikkelen, uw grenzen te verkennen en - waar nodig en mogelijk - die te verleggen. Met de krijgsmacht blijft u in beweging.

De RK Kerk
Het werk van de Rooms-katholieke Geestelijke Verzorging wordt inhoudelijk gedragen door de Rooms-katholieke Kerk i.c.m. het Militair Ordinariaat. Bij gebleken geschiktheid ontvangt u alvorens u aangesteld kunt worden een zending van de bisschop van het Militair Ordinariaat. Deze kerkelijke zending is voorwaarde voor een aanstelling. Aan deze zending is de bijzondere opdracht verbonden om als krijgsmachtaalmoezenier bij Defensie werkzaam te zijn.

Wat wij van u vragen
1. Om voor de functie van aalmoezenier bij de dienst Rooms-Katholieke Geestelijke Verzorging bij de Krijgsmacht te kunnen solliciteren, dien je een volledige master-opleiding ‘Theologie’ aan TsT (of een gelijkwaardig opleidingsinstituut) of een volledige ambtsopleiding bij één van de Nederlandse Bisdommen te hebben voltooid.
2. Zo mogelijk ervaring in kerkelijk werk binnen een parochie of het categoriale pastoraat;
3. Pastorale betrokkenheid op militairen en hun geloofs- en levensvragen;
4 De bereidheid interreligieus en interdisciplinair samen te werken met de verschillende bij Defensie aanwezige denominaties en hulpverleners;
5. Bereidheid met militairen te worden uitgezonden;
6. Goede mentale en fysieke gezondheid: een medische en psychologische keuring maken deel uit van de sollicitatieprocedure.

Wat wij bieden
1. Uitdagend, aantrekkelijk en afwisselend werk in een dynamische werkomgeving;
2. Salariëring volgens de regelgeving van het Ministerie van Defensie;
3. ruime mogelijkheden voor verdere ontwikkeling en bijscholing

Sollicitatie
Heeft u interesse, dan kunt u uw sollicitatie, voorzien van motivatie en CV, per e-mail richten aan:
Rooms-katholieke Dienst Geestelijke Verzorging
t.a.v. Hoofdkrijgsmachtaalmoezenier Jean-Paul Thöni; JPW.Thoni@mindef.nl

U ontvangt een ontvangstbevestiging nadat wij uw sollicitatie in goede orde hebben ontvangen. Op basis van motivatie en CV zal een aantal kandidaten voor een eerste sollicitatiegesprek worden uitgenodigd.

Informatie
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met stafaalmoezenier P.J.M. (Paul) Vlaar, van de Rooms Katholiek dienst Geestelijke Verzorging, telefoon 06 20618181of mail: PJM.Vlaar@mindef.nl

Met vriendelijke groet,

J.P.W. Thöni
Hoofdkrijgsmachtaalmoezenier