Mee op missies

Dominees bij de krijgsmacht gaan daar waar de militair gaat. Zodoende gaan we mee op uitzendingen en missies. Op deze manier kom je als predikant heel dichtbij militairen.

Op marineschepen varen er dominees mee, maar ook bij uitzendingen naar bijvoorbeeld Afghanistan, Irak, Mali en Litouwen zijn er predikanten bij. We houden dan kerkdiensten of bezinningsdiensten. Als er behoefte aan is organiseren we een gesprekskring of een Bijbelkring. Tijdens uitzendingen is er ook tijd genoeg voor pastorale zorg. Omdat bij een uitzending iedereen onder een bepaalde druk staat, is daar vaak veel behoefte aan