Professionele standaard

De professionele standaard voor geestelijk verzorgers die werkzaam zijn in de krijgsmacht bevat afspraken voor geestelijk verzorgers als leidraad bij de uitoefening van hun beroep. Ze is bedoeld als een stimulans voor geestelijk verzorgers om gecoördineerd op te treden in deskundigheidsbevordering, discussie over beroepsethiek en conflicthantering. Daarnaast is de professionele standaard ook bedoeld om helderheid te verschaffen aan cliënten/pastoranten, collega’s van andere zorgdisciplines en leidinggevenden over wat zij van geestelijk verzorgers in de krijgsmacht kunnen verwachten.

Klik op de regel, "Professionele standaard voor geestelijk verzorgers werkzaam in de krijgsmacht 2017-2021", en lees de gehele folder.