Informatie en lezingen

Het uitgangspunt van de defensie organisatie is dat de diversiteit aan nationaliteiten en culturen geen reden is voor onderlinge wrijving maar juist een aanleiding om elkaar te stimuleren tot verdere ontwikkeling.

Het uitgangspunt van de defensie organisatie is dat de diversiteit aan nationaliteiten en culturen geen reden is voor onderlinge wrijving maar juist een aanleiding om elkaar te stimuleren tot verdere ontwikkeling. Dat wil zeggen dat moslims worden gestimuleerd volledig te participeren in de organisatie.

Door middel van lezingen wordt de kennis op het gebied van de Islam overgedragen. Diverse maatschappelijke kwesties worden vanuit Islamitisch perspectief belicht met als doel om integratie en participatie in de organisatie te vergemakkelijken waarbij wederzijds respect uiteraard wel de basis is. Heersende vooroordelen moeten worden weggenomen. En ja, hier hebben wij met zijn allen nog steeds een taak te vervullen. In lezingen wordt bijvoorbeeld herhaaldelijk benadrukt dat Islam een geloof is van vrede en vergeving en niet van geweld en vergelding. Daarom gaan wij het gesprek altijd aan met respect voor eigen normen en waarde maar wel voor gelijke kansen en gelijke behandeling. En als personeel van de defensie organisatie willen wij ook een brug slaan naar de samenleving.