Kalender

JUBILEUMSYMPOSIUM ACCEPTATIE ↔ INTEGRATIE

donderdag 10 mei
Kennis over de Islam en de bijbehorende religieuze voorschriften blijft gewenst om begrip te kweken en uit te leggen wat het ‘moslim zijn’ (de intentie) achter het ‘moslim doen’ (de praktische handeling) voor een gelovige betekent.  In gesprek gaan met elkaar is daarvoor van groot belang. Ook binnen de Krijgsmacht. De Dienst Islamitische Geestelijke Verzorging (DIGV) maakt hier in 2014-2015 een speerpunt van. Daarom nodigt DIGV militairen en burgermedewerkers met een islamitische achtergrond van harte uit om mee te denken. Hoewel activiteiten van DIGV normaliter voor iedereen toegankelijk zijn, is deze bijeenkomst vanwege het bezinningsaspect primair bedoeld voor collega’s met een islamitische achtergrond. Indien een niet-islamitische collega aanwezig wil zijn, dan kan dat tot en met de eerste pauze. Hoe kunnen we meer begrip creëren voor moslims binnen de Krijgsmacht?  Hoe zorgen we voor wederzijdse acceptatie? Heb jij een antwoord op deze belangrijke vragen? Kom dan met ons meedenken op 9 mei!

Film & nagesprek: Drone

maandag 18 april
Op initiatief van het Humanistisch Verbond (afd. De Grift Vallei) start Movie W de serie ‘Duivelse Dilemma’s’. Daarin zetten prominente Nederlandse filmmakers in korte films hun personages voor een lastige keuze tussen twee kwaden.