Beukbergen

AMI-symposium

Titel conferentie: Heeft het militaire beroep toekomst?
 

AMI-symposium voor actief dienende katholieke militairen en andere geïnteresseerden
 

Datum:11 juni 2018.De conferentie begint om 10.00 uur en zal naar verwachting rond 16.30 uur worden afgesloten met een borrel.

Uiterste inschrijfdatum:vóór 28 mei a.s. aan te melden via GM.Bikker@mindef.nl. Zo spoedig mogelijk na 28 mei a.s. ontvangt u dan het definitieve programma.

Begeleiding: Christ Klep en Fred van Iersel .

Heeft het militaire beroep toekomst?

In februari van dit jaar verscheen van de hand van militair historici Rein Bijkerk en Christ Klep De oorlog van nu - Een rationele kijk op militair geweld in de 21e eeuw (2018). Oorlog kent zijn eigen wetten en de rol van de krijgsmacht daarin is de zo efficiënt en effectief mogelijke toepassing van proportioneel geweld.

“We zijn het fenomeen oorlog gaan zien als een buitenlands-politiek instrument om 'goed te doen'. Zowat de gehele defensie-inspanning gedurende de afgelopen decennia dreef op expeditionaire missies die overal ter wereld vrede moesten brengen en medemensen moesten helpen. Maar militair geweld is niet van nature 'goed' (behalve wellicht om acute en grove mensenrechtenschendingen te stoppen) en het langetermijneffect van opbouwmissies is doorgaans twijfelachtig”. (Rein Bijkerk en Christ Klep, Volkskrant 16 februari 2018)

Een conclusie in het boek luidt dat de militair wordt opgeleid om met een nauw omschreven taak te opereren in het hoogste geweldspectrum. Maarin de praktijk wordt hij/zij ook weluitgezonden als een soorthumanitair ontwikkelingswerker met een niet altijd even heldereopdracht. Dit doet iets met mensen. Hoe verhoudt de katholieke militair zich daartoe? En waar loop je als katholieke militair in het dagelijkse militaire leven tegenaan? Is er in het militaire levenvoldoende ruimte voor geloofsbeleving? Zijn er bepaalde vragen waar je moeilijk een antwoord op kunt vinden? Tijdens het symposium gaan we hierover in gesprek met elkaar en met Christ Klep en Fred van Iersel .

Dit AMI-symposium wordt gefaciliteerd door de Algemeen Christelijke Organisatie van Militairen (ACOM), Het Nationaal Katholiek Thuisfront (NKT) en de Stichting tot Steun aan het Katholiek Vormingswerk voor Militairen (SKVM).
 

De ACOM is al ruim 20 jaar de Nederlandse vertegenwoordiger van AMI, Apostolat Militaire International. AMI is een internationale organisatie van katholieke militairen. Jaarlijks organiseert AMI een internationale conferentie, waar gesproken wordt over thema’s die de hedendaagse katholieke militair bezig houden.

Registratie opties

Annuleren