Boeddhistische Geestelijke Verzorging

Boeddhistische Geestelijke Verzorging

 

De Boeddhistisch geestelijk verzorgers dragen bij aan het (geestelijk) welbevinden van militairen, overig defensiepersoneel,   veteranen en het thuisfront, en aan de moraliteit van de krijgsmacht als geheel.

Zingeving en ethiek staan hierbij centraal.

Zij doen dat door middel van:

· Aanwezigheid op de werkvloer

· Persoonlijke contacten en begeleiding

· Groepsbijeenkomsten

· Ceremoniële plechtigheden

· Knelpuntsignalering en advisering

 

Boeddhisme: pad naar bevrijding

Het logo van de Boeddhistisch geestelijke verzorging, het Dharmachakra wiel is binnen het boeddhisme het symbool van de door Boeddha ontwikkelde weg naar vrijheid, het achtvoudig pad. Het pad bestaat uit acht onderdelen die nauw met elkaar zijn verweven. Deze acht onderdelen zijn:

 1. Juist inzicht
 2. Juist denken
 3. Juist spreken
 4. Juist handelen
 5. Juist levensonderhoud
 6. Juiste inspanning
 7. juiste opmerkzaamheid
 8. Juiste concentratie

De acht onderdelen zijn weer samen te brengen in drie groepen: wijsheid (1,2), ethiek (3,4,5) en concentratie (6,7,8). Het volgen van dit pad helpt je een kalme geest te ontwikkelen en om te gaan met de voortdurende veranderingen in het leven.

Het hart van het Dharmachackra wiel toont drie met elkaar verbonden vormen, deze verbeelden de Boeddha (leraar), Dharma (de leer) en de Sangha (gemeenschap van leerlingen).

 

Boeddhistische geestelijke verzorging bij de krijgsmacht

De krijgsmacht is voor de boeddhistische geestelijke verzorging (BGV) een nieuw werkveld, dat betekent dat er nog een hele ontwikkeling in het aanbod te verwachten valt. Om te beginnen hanteert de BGV het uitgangspunt dat de BGV er voor iedereen is, ongeacht achtergrond, religie of levensbeschouwing. De BGV ziet als haar kerntaken de volgende:

 • Individuele begeleiding
 • Geven van meditatie-onderricht
 • Groepsbijeenkomsten waarin studie en meditatie centraal staan

De BGV is gehouden aan het ambtsgeheim en vormt daarmee een vrijplaats voor de werknemers binnen de krijgsmacht.