Conferenties mindfulness en trauma

Op donderdag 28 oktober organiseren wij in samenwerking met de Vrije Universiteit van Amsterdam een conferentie met als thema: mindfulness en trauma. PTSS en trauma-gerelateerde klachten zijn binnen Defensie geen onbekend fenomeen. Mindfulness kan voor mensen een belangrijke rol spelen in de omgang met deze klachten, maar in het gebruik van mindfulness schuilen ook gevaren. Tijdens deze conferentie verkennen we het terrein van mindfulness en trauma vanuit verschillende perspectieven. In de ochtend staan we stil bij de rol en plaats van mindfulness binnen verschillende boeddhistische tradities. Ook wordt de betekenis van trauma binnen die verschillende tradities en de rol van opmerkzaamheid daarin onderzocht. In de middag kijken we naar verschillende toepassingen van mindfulness bij trauma en de gevaren daarvan.

In deze folder vind je informatie over het programma van deze conferentie en over de sprekers en hun bijdragen op deze dag. Onder aan de folder staat hoe je je op kunt geven voor deze conferentie.