Wie zijn wij?

Wat doen wij?

ADVIES, TRAINING & VORMINGSWERK

Onbepaald
Gevraagde en ongevraagd geven Geestelijk Verzorgers advies aan commandanten en eenheden. Geestelijk Verzorgers zijn hoog opgeleid en hebben verschillende professionele en culturele achtergronden. Ze vormen de thermometer van de organisatie en begeleiden de organisatie op thema's zoals ethiek, moraliteit en motivatie.

Socials

Adresgegevens

Dienst Humanistische Geestelijke Verzorging Defensie
Van Alkemadelaan 786 | Frederikkazerne | Gebouw 101
2597 BC Den Haag
Tel: 088 953 00 26