Convenant verbindt theorie en praktijk

Nog intensiever samenwerken zodat het scholingsaanbod van de Universiteit voor Humanstiek nog beter aansluit op de praktijk van de geestelijke verzorging. Het is maar één van de doelen van het convenant dat de Universiteit voor Humanstiek (UvH), de dienst Humanistische Geestelijke Verzorging bij de krijgsmacht (HGV) en het Humanistisch Verbond op 11 juli tekenden. Er komt ook meer aandacht voor voorlichting over het ambt van hgb’er bij Defensie.
Bron: http://www.humanistischverbond.nl/nieuws/convenant-verbindt-theorie-en-p...

Een van de pijlers van het convenant is een overstapprogramma op masterniveau voor niet bij de UvH opgeleide geestelijk begeleiders of verzorgers.Tevens komt er een nieuwe leerlijn voor geestelijke verzorging in de krijgsmacht. Dat is nog niet alles: stagemogelijkheden bij het Humanistisch Verbond staan ook op het programma.

Praktijk en theorie
De afspraken in het convenant hebben tot doel theorie en praktijk met elkaar verbonden te houden en gezamelijke kennis op dit gebied te verdiepen. Zowel medewerkers van het Humanistisch Verbond als geestelijk verzorgers gaan gastcolleges geven bij de UvH. Er komt ruimte voor een AIO (0,5 fte) voor onderzoek naar onderwerpen die verband houden met de HGB bij defensie en/of andere geüniformeerde beroepen. En wie weet, misschien komt er in de toekomst ook nog een bijzondere leerstoel op dit terrein. De ondertekenaars gaan tevens onderzoeken of ze  een breed kennisnetwerk kunnen opbouwen.

Meer weten?
Humanistisch geestelijk verzorgers volgden een speciale opleiding aan de Universiteit voor Humanistiek. Daarnaast zijn ze gebonden aan een ambtsgeheim en een beroepscode. Geestelijk verzorgers zijn burgers in dienst van defensie die door de zendende instantie (het Humanistisch Verbond en de kerken) worden voorgedragen voor benoeming aan de minister van Defensie. Zij zijn, overal waar militairen gaan, voortdurend beschikbaar voor individuele begeleiding van het personeel en hun relaties. Er zijn ook buiten Nederland geestelijk verzorgers geplaatst, bijvoorbeeld op de Nederlandse Antillen. Zij doen ook mee aan vredesmissies overal ter wereld.

Voor de humanistisch geestelijke begeleiders heeft het Humanistisch Verbond een Beroepstandaard  vastgesteld. Lees verder over de humanistisch geestelijke verzorging bij Defensie 

Op de foto v.l.n.r.: Christa Compas (directeur Humanistisch Verbond) , Erwin Kamp (Hoofdkrijgsmachtraadsman HGV defensie) en Gerty Lensvelt (UvH) ondertekenen het convenant.

Meer nieuws

Klaas Henk Ubels - Nieuw Jaarschrift PGV

Nederlands
Nieuw Jaarschrift PGV Deze week is het Jaarschrift 2016 van de PGV in hard copy uitgekomen. Mogelijk een wat gedateerde manier van communiceren, zo’n boekje dat je in je hand kan houden met letters en foto’s op papier. Nou ben ik zelf zo langzamerhand wel een beetje van de oude stempel, ‘dus’ mag ik graag een boekwerk in handen hebben in plaats van een ‘digital device’ met een beeldschermpje waarop de letters en plaatjes voorbijkomen. Als ik tenminste met mijn net  iets te dikke vingers toch op de juiste plek de screen heb getoucheerd; ‘Fingerspitzengefühl’, ook al niet mijn sterkste kant.  Het Jaarschrift is weer een mooi boekje geworden dat ik graag onder de aandacht breng van de lezers van deze digitale mijmering – dat dan weer wel. Speciaal voor u is het ook digitaal beschikbaar en elders op deze website te vinden en te openen. Mocht u nou, net als ik, toch graag het Jaarschrift als boekwerkje in handen willen hebben, dan kunt u een exemplaar aanvragen bij het bureau hoofdkrijgmachtpredikant. Ik kan in elk geval en hoe dan ook het lezen ervan van harte bij u aanbevelen. Want het is weer een mooie mix van verhalen over het toch wel bijzondere werk dat predikanten namens hun kerken in de krijgsmacht mogen doen. Elk jaar hebben we een thema bij het Jaarschrift, deze keer is dat ‘Heilige momenten’. Die maken wij gelukkig ook mee bij de krijgsmacht. Een baan bij Defensie betekent vaak een intensivering van leven, dat geldt zowel in positieve als in negatieve zin. Bij een intensivering van leven komen heilige momenten vaker voor. Lees maar in het Jaarschrift. Hopelijk heb ik u nieuwsgierig genoeg gemaakt. De verschillende verhalen zijn niet alleen zeer lezenswaardig maar hebben ook iets duurzaams en zijn zeker de moeite waard om in boekenkast te bewaren – bij de Jaarschriften van afgelopen jaren. Inderdaad, die zijn ook letterlijk gedateerd. Maar wel duurzaam!  En dat spreekt mij aan.