THUISFRONT, VETERANEN & NABESTAANDEN

Wat wij nog meer doen

ADVIES, TRAINING & VORMINGSWERK

Onbepaald
Gevraagde en ongevraagd geven Geestelijk Verzorgers advies aan commandanten en eenheden. Geestelijk Verzorgers zijn hoog opgeleid en hebben verschillende professionele en culturele achtergronden. Ze vormen de thermometer van de organisatie en begeleiden de organisatie op thema's zoals ethiek, moraliteit en motivatie.