Wat is Humanisme?

Het humanisme begint bij mensen zelf. Mensen geven zelf en samen met anderen, het leven vorm en inhoud. Het humanisme is de levensbeschouwing waarin de mens en de menselijke ontwikkeling centraal staan. Ongeacht afkomst, seksuele geaardheid, geloofs- of levensovertuiging en politieke voorkeur.

 

Het Humanistisch Verbond verenigt mensen die zich herkennen in het humanisme, waaronder vrijzinnigen, atheïsten, agnosten en seculieren. We zetten ons gezamenlijk in voor vrijheid en vrije meningsuiting. We zijn voor gelijke behandeling van iedereen en voor het recht op zelfbeschikking. Zowel nationaal als internationaal.