WIE ZIJN WIJ?

Eerste hulp bij mens zijn & laatste hulp bij ongelukken

Het team Humanistisch Geestelijk Verzorgers binnen Defensie is een groep van betrokken en professionele gesprekspartners, begeleiders en hulpverleners. Binnen het team werken mensen met verschillende culturele en maatschappelijke achtergronden. Samen vormen zij binnen Defensie de eerste hulp bij mens zijn en de laatste hulp bij ongelukken.

 

Levensoriëntatie & Geestelijke Verzorging

Humanistisch geestelijk verzorgers bieden militairen en hun thuisfront begeleiding bij levensvragen en levensoriëntatie. Elk mens heeft herinneringen, verlangens, beelden, opvattingen, normen en waarden. Die geestelijke bagage geeft zicht op wie je bent en hoe je naar het leven kijkt. Dat kan helpen in moeilijke tijden. Het is een kunst om op je eigen manier in het leven te staan. Het is een uitdaging het leven zelf vorm te geven.

 

Geestkracht & mentale fitheid

Als militair werk je in bijzondere en ook spannende situaties.  Het van belang dat je niet alleen fysiek, maar ook geestelijk fit bent. Je maakt soms aangrijpende dingen mee. Het trainen van geestelijke veerkracht behoort tot de standaard skills van de moderne militair en vormt onderdeel van een duurzame loopbaan bij de krijgsmacht. Humanistisch Geestelijk Verzorgers bieden een luisterd oor, zijn sparringspartner bij het maken van keuzes en dagen je uit in individuele gesprekken, lessen, trainingen en groepswerk om het leven zelf richting te geven.