Wie zijn wij?

Wat doen wij?

Nieuwsoverzicht

Wie is Mohammed

Onbepaald
Het leven van Mohammed, de Profeet van God, is zeer opmerkelijk verlopen. Binnen de 60 jaar van zijn leven is hem het gehele scala van menselijke ervaring ten deel gevallen.