Bruggenbouwen

De IGV werkt vanuit de Krijgsmacht mee aan het verbeteren van de onderlinge verhoudingen tussen moslims en niet-moslims. Het belang van kennisoverdracht over de islam en de bijbehorende religieuze voorschriften blijft gewenst om wederzijds begrip te kweken en uit te leggen wat het ‘moslim zijn’ (de intentie) achter het ‘moslim doen’ (de praktische handeling) voor een gelovige betekent. De Islamitisch geestelijk verzorger handelt conform de gangbare leer van de Qu’raan, belangrijke geschriften en bronnen en de leefwijze van de profeet Mohammed. Zaken als respect, tolerantie en vrijheid van religie staan hierbij centraal.
Het uitgangspunt is dat iedere militair zich bij de IGV thuis kan voelen ongeacht afkomst, geloof, sekse en seksuele geaardheid. Dat de IGV de gangbare (universele) Nederlandse waarden weet te koesteren en te respecteren. Kortom hij is een bruggenbouwer en professional binnen de Nederlandse Krijgsmacht.

Wat wij nog meer doen

Wat doen wij?

Onbepaald
De Islamitisch Geestelijk Verzorger (IGV-er) wordt ook wel Krijgsmachtimam genoemd. Wij staan militairen met een islamitische achtergrond en hun relaties bij in al hun levensbeschouwelijke vragen en persoonlijke dillema’s. Maar ook in conflictsituaties die zowel religieus als cultureel van aard zijn.