Halal voeding

Halal (betekend rein, toegestaan is) is een islamitische term waarmee wordt aangegeven wat toegestaan is.Het tegenovergestelde is Haram (betekend onrein, verboden). Volgens de islamitische zienswijze is alles wat halal is goed voor  mens, dier, milieu en maatschappij. De kwalificatie ‘halal’ is dus niet beperkt tot voeding of vlees en heeft niet primair te maken met hygiëne, hoewel dit wel één van de voorwaarden is van halal-waardigheid.

Over halal-voeding is binnen de defensieorganisatie afgelopen jaren regelmatig discussie geweest. Daarom heeft de IGV als toezichthouder een checklist ‘Geloofsvoeding’ opgesteld. Op deze wijze stelt Defensie zeker dat de aangeboden voeding aansluit bij de voorschriften op dit gebied.  

Wat wij nog meer doen

Wat doen wij?

Onbepaald
De Islamitisch Geestelijk Verzorger (IGV-er) wordt ook wel Krijgsmachtimam genoemd. Wij staan militairen met een islamitische achtergrond en hun relaties bij in al hun levensbeschouwelijke vragen en persoonlijke dillema’s. Maar ook in conflictsituaties die zowel religieus als cultureel van aard zijn.