Kalender

Rassemblement International Militaire Protestant 2018

woensdag 20 juni
Rassemblement International Militaire Protestant 2018 Elk jaar ontmoeten in het laatste weekend van juni in het Zuid-Franse Méjannes le Clap in de Cévennes enkele honderden protestantse militairen uit heel Europa en enkele overzeese landen elkaar. Dit jaar, de 64ste keer vanaf woensdag 20 juni tot en met maandag 25 juni zal het thema: 'Waar ben je?’  centraal staan tijdens deze bijzondere internationale samenkomst. Het programma begint en eindigt met een viering waarbij in tussenliggende dagen ondermeer bezoek gebracht zal worden aan het Hugenoten museum 'Musée du Désert' (www.museedudesert.com), een gezamenlijke wandeling en een muziekavond. Bewust is in het programma ruimte opgenomen om onderling contacten te maken of te versterken. Alle vieringen en gespreksteksten worden in het Frans, Duits en Engels ter beschikking gesteld.  Voor opgave kunt u gebruik maken van bijgevoegd deelnameformulier. Voor meer informatie en antwoorden op uw vragen kunt u terecht bij krijgsmachtpredikant ds. Piet van Duijvenboden, mob. 0610926937  (p.v.duijvenboden@mindef.nl) Inschrijven voor deze reis kan tot 22 mei 2015 aanstaande. Wat de reis- en organisatiekosten betreft mag u rekenen op  € 200,- p.p. Hierin inbegrepen is het vervoer per bus, maaltijden en overnachtingen. Voor deze bijeenkomst wordt verlof verleend op basis van BARD/AMAR.  Deelnameformulier R.I.M.P. 2015 LET OP: uiterste inschrijfdatum 22 mei 2018 Eigen gegevens Voorletter(s)                   :                                              Roepnaam                           : Tussenvoegsel                  :                                              Achternaam                      : Straatnaam + nummer :                                              Postcode                            : Woonplaats                      :                                              Peoplesoftnummer        : Paspoort/ID-kaartnr  :                                Militair / Burger             (doorstrepen n.v.t.) Eigen mobiele nummer  :                                              Eigen Emailadres             : Voedselbeperkingen       :                                              Andere beperkingen       : Handtekening                   :                                              Datum                                 : Thuisfront gegevens alleen te gebruiken in noodgevallen Voornaam                         :                                              Tussenvoegsel                  : Achternaam                      :                                              Straatnaam + nummer : Postcode                            :                                              Woonplaats                      : Mobiele nummer             :                                              Email adres                        : Relatie                                  : Dit formulier uitprinten en ingevuld opsturen naar: Ds. P. van Duijvenboden AOCS Nieuw Milligen  MPC 38B     Postbus 8762  4820 BB  Breda of invullen en mailen naar p.v.duijvenboden@mindef.nl Door ondertekening van dit deelnameformulier gaat u akkoord met contante betaling van € 200,- per persoon voor de reis te voldoen aan de organisatoren (informatie volgt). Houdt u rekening bij verzending met de uiterste inschrijfdatum van 22 mei 2015.

JUBILEUMSYMPOSIUM ACCEPTATIE ↔ INTEGRATIE

donderdag 10 mei
Kennis over de Islam en de bijbehorende religieuze voorschriften blijft gewenst om begrip te kweken en uit te leggen wat het ‘moslim zijn’ (de intentie) achter het ‘moslim doen’ (de praktische handeling) voor een gelovige betekent.  In gesprek gaan met elkaar is daarvoor van groot belang. Ook binnen de Krijgsmacht. De Dienst Islamitische Geestelijke Verzorging (DIGV) maakt hier in 2014-2015 een speerpunt van. Daarom nodigt DIGV militairen en burgermedewerkers met een islamitische achtergrond van harte uit om mee te denken. Hoewel activiteiten van DIGV normaliter voor iedereen toegankelijk zijn, is deze bijeenkomst vanwege het bezinningsaspect primair bedoeld voor collega’s met een islamitische achtergrond. Indien een niet-islamitische collega aanwezig wil zijn, dan kan dat tot en met de eerste pauze. Hoe kunnen we meer begrip creëren voor moslims binnen de Krijgsmacht?  Hoe zorgen we voor wederzijdse acceptatie? Heb jij een antwoord op deze belangrijke vragen? Kom dan met ons meedenken op 9 mei!

Film & nagesprek: Drone

maandag 18 april
Op initiatief van het Humanistisch Verbond (afd. De Grift Vallei) start Movie W de serie ‘Duivelse Dilemma’s’. Daarin zetten prominente Nederlandse filmmakers in korte films hun personages voor een lastige keuze tussen twee kwaden.