Chantal Wouters

Aalmoezeniers zijn gezonden vanuit de Katholieke kerk. Bij defensie dragen zij zorg voor het geestelijk welzijn van de militairen van de eenheid waarbij zij zijn aangesteld.

Aalmoezenier

Voornaam + Achternaam

Chantal Wouters
0630358511

Email