Jonge militairen naar Lourdes

Te Lourdes op de bergen...
liggen 16 marechaussees van het OTC KMAR Apeldoorn met hun kader en aalmoezenier in een tentenkamp. Een gezellige smeltkroes van nationaliteiten en eenheden. Dit werd zichtbaar in de lange vlaggenparade tijdens de opening waarbij iedere militair elkaars vlag respect betuigde met een zorgvuldig afgegeven eregroet.

Veel water
Aan Lourdes water was in het kamp ook geen gebrek. Het wisselvallige weer dat de Pyreneeën kenmerkt zorgde voor wat extra mentale training tijden de pelgrimage.

De nieuwsgierige studenten van Otc kmar waren met de bus afgereisd naar zuid Frankrijk om religieuze beleving te zien, te horen en te voelen. Zoals die in Lourdes pur sang verkrijgbaar is.

Internationale contacten
Maar ook genoten ze van de internationale contacten en het ruilen van patjes en emblemen. Namen, rangen en nationaliteiten werden onder het genot van een biertje uitgewisseld en gedeeld.

Als Nederlandse delegatie zijn we trots op dit visitekaartje van de koninklijke marechaussee. De marechaussees droegen hun steentje bij aan de bedevaart als vlaggenwacht, spreker tijdens de vieringen en vragensteller over de katholieke traditie. Zo hielden zij als nieuwkomers de ervaren Lourdes gangers scherp.

Eerste prijs
Tijdens een (althans voor mij) loodzware rolstoel race lieten we al de andere landen achter ons. De eerste prijs gaat mee naar Apeldoorn en de tweede prijs nemen onze collega's mee naar Curaçao en Aruba.

Of het te danken is aan het wonder van Lourdes, de puntentelling die met Franse slag geschiedde of de onverslaanbare fitheid van "Gods eigen wapen", daarover kunnen er kort zijn: het laatste.

We worden nu verwacht volgend jaar deze titel te verdedigen. We hebben vast wat extra tenten gereserveerd want we willen volgend jaar met een nog grotere club jonge militairen deelnemen.

Saamhorigheid
Omdat het hartstikke leuk en zinvol is om mee te maken. Of in de woorden van marechaussee Amely die tijdens de internationale slotviering het woord voerde: "despite the different nationalities and units we all feel we have something in common."

Ik denk dat dit is waar vrede begint. Hier in Lourdes. Met het thema van de militaire bedevaart 2017: DONA NOBIS PACEM

Wat wij nog meer doen

Aanwezig in het veld

Onbepaald
De Gv is overal waar de militairen zijn. Op land, op zee en in de lucht. Voor een gesprek, een bezinningsmoment tijdens een oefening, of een stroopwafel. 'Er zijn' is onze kerntaak. Altijd. Ook als het moeilijk wordt. Of juist dan. Luisteren naar het verhaal van een ander. Niet om te reageren maar om te begrijpen. Alles wat aandacht krijgt groeit.

Zorg voor het thuisfront

Onbepaald
Achter alle militairen staan geliefden. Daar moet dus goed voor gezorgd worden. Doordat militairen vaak van huis zijn, kunnen relaties onder druk komen. Aalmoezeniers proberen de lijnen open te houden of gesprekspartner te zijn tijdens lange uitzendingen. Ze zijn ook vaak bij de feestelijke kant van de relatie. Ze voltrekken huwelijken en dopen kinderen.

Mee op missie

Onbepaald
Op uitzending gaan is altijd spannend! Daarom gaan er op alle missies Gv-ers mee. Zij zijn een luisterend oor en kunnen problemen helpen oplossen. Ook geloofskwesties komen ter sprake. Iedere week houdt de aalmoezenier op zondag een bezinningsdienst. Een gesprek met een aalmoezenier is altijd strikt vertrouwelijk.