Mee op missies

Een onderdeel van het werk dat dominees doen bij de krijgsmacht is dat we meegaan op missies en uitzendingen. Op deze manier kom je als predikant heel dichtbij militairen.

Op marineschepen varen er dominees mee, maar ook bij uitzendingen naar bijvoorbeeld Afghanistan, Irak, Mali en Litouwen zijn er predikanten bij. We houden dan kerkdiensten of bezinningsdiensten. Als er behoefte aan is organiseren we een gesprekskring of een Bijbelkring. Tijdens uitzendingen is er ook tijd genoeg voor pastorale zorg. Omdat bij een uitzending iedereen onder een bepaalde druk staat, is daar vaak veel behoefte aan