Nieuwsoverzicht

Vacature Krijgsmachtpredikant

Onbepaald
Krijgsmachtpredikanten gezocht! Bij de Diensten Geestelijke Verzorging in de krijgsmacht werken 135 geestelijk verzorgers. Daarvan zijn 45 protestants. Gedurende het jaar 2018 ontstaan een of meerdere vacatures. Daarom zijn wij op zoek naar predikanten en oud-katholiek priesters die gemotiveerd zijn voor een aanstelling als krijgsmachtpredikant. Het werk Als krijgsmachtpredikant werkt u samen met rooms-katholieke, humanistische, joodse, hindoe en islamitische collega’s. U bent als geestelijk verzorger verbonden aan een eenheid van de marine, de landmacht, de luchtmacht, de marechaussee of aan ons vormingscentrum, en u vergezelt militairen waar ze ook gaan, op oefening of op buitenlandse missie. Uw werk als krijgsmachtpredikant bestaat uit het begeleiden en pastoraal bijstaan van militairen, veteranen en hun gezinnen in persoonlijke ontmoetingen, in groepswerk, bij herdenkingen en in kerkdiensten. U biedt daarin ruimte om op verhaal te komen. Waar nodig voert u overleg met hulpverleners en leidinggevenden. Zo levert u een bijdrage aan het geestelijk welbevinden van militairen, veteranen en hun gezinnen. Meer over de dagelijkse praktijk van de Protestantse Geestelijke Verzorging kunt u lezen in ons Jaarschrift (www.dgv.nl/protestants) Dynamiek Als predikant bij de krijgsmacht staat u met beide benen midden in de boeiende en dynamische wereld van Defensie. Dit biedt tal van uitdagingen en mogelijkheden u verder te ontwikkelen, uw grenzen te verkennen en – waar nodig en mogelijk – die te verleggen. Met de krijgsmacht blijft u in beweging. De kerk Het werk van de protestantse geestelijke verzorging wordt inhoudelijk gedragen door de kerken. Als krijgsmachtpredikant blijft u kerkelijk ambtsdrager. Een kerkelijke zending of bijzondere opdracht om als krijgsmachtpredikant werkzaam te zijn is voorwaarde voor aanstelling. De kerken die als zendende instantie optreden, zijn aangesloten bij het CIO-M. Het CIO-M is het interkerkelijke contactorgaan met de overheid inzake de geestelijke verzorging in de krijgsmacht. (www.cioweb.nl) Wat wij van u vragen: 1. Een afgeronde opleiding tot predikant of pastor op master-niveau; 2. Een kerkelijke zending of bijzondere opdracht voor protestantse geestelijke verzorging; 3. Ruime ervaring in kerkelijk werk en pastorale begeleiding; 4. Een open en oecumenische instelling en de bereidheid interreligieus en interdisciplinair samen te werken; 5. Bereidheid met militairen te worden uitgezonden; 6. Bereidheid om u te blijven ontwikkelen met het oog op registratie bij de Stichting Kwaliteitsregister Geestelijke Verzorgers (www.skgv-register.nl); 7. Goede mentale en fysieke gezondheid (een medische en psychologische keuring maken deel uit van het selectieproces). Wat wij bieden: 1. Uitdagend, aantrekkelijk en afwisselend werk in een dynamische werkomgeving; 2. Salariëring volgens de regelgeving van het Ministerie van Defensie. Sollicitatie Heeft u interesse, dan kunt u uw schriftelijke sollicitatie, voorzien van motivatie en CV, richten aan: Protestantse Geestelijke Verzorging t.a.v. Hoofdkrijgsmachtpredikant ds. K.H. Ubels Postbus 90701 2509 LS Den Haag Uiteraard kunt u ook per e-mail reageren, en wel door uw sollicitatie met CV te sturen naar ProtestantseGeestelijkeVerzorging@mindef.nl Uw sollicitatie dient uiterlijk 19 januari 2018 ontvangen te zijn. Informatie Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met ds. I.J. Smedema, predikant-secretaris van de Protestantse Geestelijke Verzorging, telefoon 06 20615461, e-mail ij.smedema@mindef.nl Met vriendelijke groet, Ds. K.H. Ubels Hoofdkrijgsmachtpredikant

Thanksgiving Recept

Onbepaald
In de States wordt Thanksgiving enthousiast gevierd op de vierde donderdag van november. De vrijdag erna is inmiddels ook een fenomeen: Black Friday. Behalve shoppen to the max, wordt er deze dagen ook gepresteerd in de keuken!

'Heilige strijd', ds. Klaas Henk Ubels

Onbepaald
Heilige strijd - Beatrice de Graaf is als hoogleraar Geschiedenis van de Internationale Betrekkingen een autoriteit is op het gebied van terrorisme en in die hoedanigheid bekend van de tv. Zo zit ze met enige regelmaat bij Matthijs van Nieuwkerk in DWDD om in heldere bewoordingen haar visie te geven op terrorisme en de dreiging die daarvan uitgaat. Wat velen niet weten is dat Beatrice de Graaf ook een protestants gelovige is die wekelijks de Jacobikerk in Utrecht bezoekt. Als gelovige heeft zij zich verdiept in religieuze en theologische vragen over de dreiging van terroristisch geweld en over veiligheid. Zij heeft haar gedachten in de vorm van een essay op papier gezet, dat is uitgegeven onder de titel Heilige strijd – Het verlangen naar veiligheid en het einde van het kwaad.

'Contrabands', ds. Gerard van Driesten

Onbepaald
Contrabands. Op een uitzonderlijk warme oktoberzondag mocht ik onlangs een bezinningsmoment verzorgen voor een groep infanteristen in de eindoefening van hun Vak Technische Opleiding. Een pittig traject van zo’n negen maanden waaruit nieuw kader voor de infanterie wordt geboren. Net uit de nachtelijke verplaatsing gekomen konden ze aanschuiven voor koffie met taart, de teken verwijderen en hun blaren verzorgen. In het opkomende zonnetje op de verlaten site hebben we eerst geluisterd naar Louis Armstrongs ‘Go down Moses’ en ons vervolgens verdiept in het verhaal van de Exodus. Ook voor wie niet vaak meer een kerk van binnen ziet een inspirerend verhaal.