Internationale Militaire Bedevaart Lourdes 2019

Met als thema “Zoek de vrede en streef die na” ontmoeten militairen uit tientallen landen elkaar in een ambiance van bezinning en gebed, afgewisseld met lichtere momenten van gezelligheid en kameraadschap.

De Rooms-katholieke Geestelijke Verzorging bij het Ministerie van Defensie, in samenwerking met de Stichting Militaire Lourdes Bedevaart, nodigt militairen uit deel te nemen aan de Militaire bedevaart naar Lourdes 2019, die plaats vindt van 17 tot 19 mei 2019.

Extra hotelkamers
Het zal de 61ste keer zijn dat deze Militaire bedevaart gehouden wordt. Met name voor degenen die al eens eerder mee zijn geweest een goede aanleiding om de kennismaking met Lourdes te hernieuwen en oude bekenden te ontmoeten. De organisatie heeft een optie op extra hotelkamers genomen, dus u bent van harte welkom!
 

Jonge militairen korting
Voor jonge nieuwkomers is interessant dat er ook de gelegenheid is om tegen gereduceerd tarief gebruik te maken van het tentenkamp. Daar is volop gelegenheid kennis te maken met andere jonge militairen uit diverse landen. Meer informatie op onze website.

Internationale grootse vieringen worden afgewisseld met intiemere bijeenkomsten op nationaal niveau. Verder is er ruimte voor onderling contact, o.m. tijdens een gezamenlijke receptie met lunch, een excursie en een internationaal sportevenement.

Alle defensiemedewerkers
Alle (post)actieve militairen en burgerambtenaren van Defensie tot en met 75 jaar zijn welkom om deel te nemen. Zij mogen ieder één introducé(e) of begeleid(st)er meenemen. Bent u ouder dan 75 jaar, dan bekijkt een arts met u de mogelijkheden.

Uitgangspunt is dat iedere deelnemer in staat moet zijn om met een bus te reizen. We zetten zowel dag- als nachtbussen in, e.e.a. afhankelijk van het aantal aanmeldingen. Mocht u daartoe niet in staat zijn, bijvoorbeeld vanwege afhankelijkheid van een rolstoel, wordt bezien of er een vliegtuigstoel voor u beschikbaar is. Het bestuur laat zich in dat geval adviseren door een arts. Hetzelfde geldt voor de leeftijdsbeperking.
 

Op de motor
De reis kan ook per motor gemaakt worden, met een speciaal reisprogramma, waaronder een Battlefield tour. Deze tour begint op 14 mei en eindigt op 23 mei.

Meer informatie vindt u op de website: www.militairebedevaart.nl Daar vindt u ook een digitaal inschrijfformulier. U kunt voor informatie ook terecht bij uw aalmoezenier.

Schrijf nu in
Uw inschrijving moet vóór 1 maart 2019 binnen zijn.

Voor de motorreis vindt u aanvullende informatie op http://www.militairemotorbedevaart.nl/

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Meer informatie voor de pers bij het secretariaat SMLB , telefoon 06 1549 2778 of per email:
Secr.SMLB@ziggo.nl