Nieuwsoverzicht

Geestelijk verzorgers Defensie hebben ook primeur tijdens Vierdaagse

Nederlands
Nadat tijdens de Nationale Veteranendag dit jaar voor het eerst een detachement geestelijk verzorgers heeft meegelopen, zal tijdens de komende Vierdaagse van Nijmegen eveneens voor het eerst een detachement van de Diensten Geestelijke Verzorging (DGV) deelnemen. Het detachement bestaande uit zestien dominees, aalmoezeniers en humanistisch raadslieden, levert deze bijzonder sportieve prestatie in het kader van het 100-jarig bestaan van de geestelijke verzorging bij Defensie. Precies 100 jaar geleden werden de rooms-katholieke en de protestantse geestelijke verzorging bij de krijgsmacht opgericht. In de loop van de eeuw zijn daar de joodse, humanistische, hindoeïstische en islamitische geestelijke verzorging bijgevoegd. De zestien lopers zullen tijdens de Vierdaagse de DGV bij de verschillende krijgsmachtdelen vertegenwoordigen. Goed getraind, strak in het uniform en herkenbaar aan de speciaal voor het eeuwfeest ontworpen vlag, hopen zij de eindstreep te halen en uit handen van de directeur DGV, Ron Geenen, op de slotdag de felbegeerde medaille te ontvangen. Klaas Henk Ubels Hoofdkrijgsmachtpredikant