Nieuwsoverzicht

Klaas Henk Ubels - Nieuw Jaarschrift PGV

Nederlands
Nieuw Jaarschrift PGV Deze week is het Jaarschrift 2016 van de PGV in hard copy uitgekomen. Mogelijk een wat gedateerde manier van communiceren, zo’n boekje dat je in je hand kan houden met letters en foto’s op papier. Nou ben ik zelf zo langzamerhand wel een beetje van de oude stempel, ‘dus’ mag ik graag een boekwerk in handen hebben in plaats van een ‘digital device’ met een beeldschermpje waarop de letters en plaatjes voorbijkomen. Als ik tenminste met mijn net  iets te dikke vingers toch op de juiste plek de screen heb getoucheerd; ‘Fingerspitzengefühl’, ook al niet mijn sterkste kant.  Het Jaarschrift is weer een mooi boekje geworden dat ik graag onder de aandacht breng van de lezers van deze digitale mijmering – dat dan weer wel. Speciaal voor u is het ook digitaal beschikbaar en elders op deze website te vinden en te openen. Mocht u nou, net als ik, toch graag het Jaarschrift als boekwerkje in handen willen hebben, dan kunt u een exemplaar aanvragen bij het bureau hoofdkrijgmachtpredikant. Ik kan in elk geval en hoe dan ook het lezen ervan van harte bij u aanbevelen. Want het is weer een mooie mix van verhalen over het toch wel bijzondere werk dat predikanten namens hun kerken in de krijgsmacht mogen doen. Elk jaar hebben we een thema bij het Jaarschrift, deze keer is dat ‘Heilige momenten’. Die maken wij gelukkig ook mee bij de krijgsmacht. Een baan bij Defensie betekent vaak een intensivering van leven, dat geldt zowel in positieve als in negatieve zin. Bij een intensivering van leven komen heilige momenten vaker voor. Lees maar in het Jaarschrift. Hopelijk heb ik u nieuwsgierig genoeg gemaakt. De verschillende verhalen zijn niet alleen zeer lezenswaardig maar hebben ook iets duurzaams en zijn zeker de moeite waard om in boekenkast te bewaren – bij de Jaarschriften van afgelopen jaren. Inderdaad, die zijn ook letterlijk gedateerd. Maar wel duurzaam!  En dat spreekt mij aan.  

Geestelijk verzorgers Defensie hebben ook primeur tijdens Vierdaagse

Nederlands
Nadat tijdens de Nationale Veteranendag dit jaar voor het eerst een detachement geestelijk verzorgers heeft meegelopen, zal tijdens de komende Vierdaagse van Nijmegen eveneens voor het eerst een detachement van de Diensten Geestelijke Verzorging (DGV) deelnemen. Het detachement bestaande uit zestien dominees, aalmoezeniers en humanistisch raadslieden, levert deze bijzonder sportieve prestatie in het kader van het 100-jarig bestaan van de geestelijke verzorging bij Defensie. Precies 100 jaar geleden werden de rooms-katholieke en de protestantse geestelijke verzorging bij de krijgsmacht opgericht. In de loop van de eeuw zijn daar de joodse, humanistische, hindoeïstische en islamitische geestelijke verzorging bijgevoegd. De zestien lopers zullen tijdens de Vierdaagse de DGV bij de verschillende krijgsmachtdelen vertegenwoordigen. Goed getraind, strak in het uniform en herkenbaar aan de speciaal voor het eeuwfeest ontworpen vlag, hopen zij de eindstreep te halen en uit handen van de directeur DGV, Ron Geenen, op de slotdag de felbegeerde medaille te ontvangen. Klaas Henk Ubels Hoofdkrijgsmachtpredikant