Wat doen wij?

Zorg voor het thuisfront

Onbepaald
Achter alle militairen staan geliefden. Daar moet dus goed voor gezorgd worden. Doordat militairen vaak van huis zijn, kunnen relaties onder druk komen. De dominees bij Defensie proberen de lijnen open te houden of gesprekspartner te zijn tijdens lange uitzendingen. Ze zijn ook vaak bij de feestelijke kant van de relatie. Ze voltrekken huwelijken en dopen kinderen.

Aanwezig in het veld

Onbepaald
Aanwezig in het veld Dit doen zij door: 1. Gesprekken te hebben van levensbeschouwelijke aard 2. Het houden van kerk-, gebedsdiensten en bezinningsmomenten op de kazerne, aan boord of op de basis 3. Een luisterend oor te bieden aan militairen die hun verhaal kwijt moeten of hun hart willen luchten. 4. Beschikbaar te zijn voor het thuisfront, bijvoorbeeld bij thuisproblemen, of als gesprekspartner tijdens uitzendingen of lange oefeningen. Vanwege hun bijzondere positie bij de krijgsmacht hebben GV-ers een vertrouwenspositie op basis van hun ambtsgeheim. Een gesprek met een aalmoezenier is dus altijd strikt vertrouwelijk.

Mee op missie

Onbepaald
Op uitzending gaan is altijd spannend! Daarom gaan er op alle missies GV-ers mee. Zij zijn een luisterend oor en kunnen problemen helpen oplossen. Ook geloofskwesties komen soms ter sprake. Iedere week houdt de dominee op zondag een bezinningsdienst. Een gesprek met een dominee is altijd strikt vertrouwelijk.

Nieuwsoverzicht

Onze hulp, ds. Helga Knegt

Onbepaald
Mijmering: Onze hulp Binnenkort ga ik voor het eerst op uitzending. Het opwerken is een merkwaardig gegeven. Soms ben ik met mijn hoofd al bijna weg. Dat speelt vooral als ik bezig ben muziek te verzamelen voor de bezinningsmomenten. Op een ander moment spreek ik mannen die net terug zijn en kijk ik mee terug op hun voorbereiding, bijna een jaar geleden.

Mijmering We zijn niet bang! Ds. Wim van Domselaar

Onbepaald
Wij zijn niet bang! Het is al weer weken geleden dat we werden opgeschrikt door een terroristische aanslag in Barcelona; een man reed met een bestelbus over de Ramblas met als gevolg doden en gewonden. Opnieuw een aanslag op nietsvermoedende mensen op een plek waar zij ontspanning zochten. De dag na de aanslag was er een demonstratie in het hart van de stad waarbij mensen scandeerden: “Wij zijn niet bang”.

Kalender

Rassemblement International Militaire Protestant 2018

woensdag 20 juni
Rassemblement International Militaire Protestant 2018 Elk jaar ontmoeten in het laatste weekend van juni in het Zuid-Franse Méjannes le Clap in de Cévennes enkele honderden protestantse militairen uit heel Europa en enkele overzeese landen elkaar. Dit jaar, de 64ste keer vanaf woensdag 20 juni tot en met maandag 25 juni zal het thema: 'Waar ben je?’  centraal staan tijdens deze bijzondere internationale samenkomst. Het programma begint en eindigt met een viering waarbij in tussenliggende dagen ondermeer bezoek gebracht zal worden aan het Hugenoten museum 'Musée du Désert' (www.museedudesert.com), een gezamenlijke wandeling en een muziekavond. Bewust is in het programma ruimte opgenomen om onderling contacten te maken of te versterken. Alle vieringen en gespreksteksten worden in het Frans, Duits en Engels ter beschikking gesteld.  Voor opgave kunt u gebruik maken van bijgevoegd deelnameformulier. Voor meer informatie en antwoorden op uw vragen kunt u terecht bij krijgsmachtpredikant ds. Piet van Duijvenboden, mob. 0610926937  (p.v.duijvenboden@mindef.nl) Inschrijven voor deze reis kan tot 22 mei 2015 aanstaande. Wat de reis- en organisatiekosten betreft mag u rekenen op  € 200,- p.p. Hierin inbegrepen is het vervoer per bus, maaltijden en overnachtingen. Voor deze bijeenkomst wordt verlof verleend op basis van BARD/AMAR.  Deelnameformulier R.I.M.P. 2015 LET OP: uiterste inschrijfdatum 22 mei 2018 Eigen gegevens Voorletter(s)                   :                                              Roepnaam                           : Tussenvoegsel                  :                                              Achternaam                      : Straatnaam + nummer :                                              Postcode                            : Woonplaats                      :                                              Peoplesoftnummer        : Paspoort/ID-kaartnr  :                                Militair / Burger             (doorstrepen n.v.t.) Eigen mobiele nummer  :                                              Eigen Emailadres             : Voedselbeperkingen       :                                              Andere beperkingen       : Handtekening                   :                                              Datum                                 : Thuisfront gegevens alleen te gebruiken in noodgevallen Voornaam                         :                                              Tussenvoegsel                  : Achternaam                      :                                              Straatnaam + nummer : Postcode                            :                                              Woonplaats                      : Mobiele nummer             :                                              Email adres                        : Relatie                                  : Dit formulier uitprinten en ingevuld opsturen naar: Ds. P. van Duijvenboden AOCS Nieuw Milligen  MPC 38B     Postbus 8762  4820 BB  Breda of invullen en mailen naar p.v.duijvenboden@mindef.nl Door ondertekening van dit deelnameformulier gaat u akkoord met contante betaling van € 200,- per persoon voor de reis te voldoen aan de organisatoren (informatie volgt). Houdt u rekening bij verzending met de uiterste inschrijfdatum van 22 mei 2015.