Wat doen wij?

Zorg voor het thuisfront

Onbepaald
Achter alle militairen staan geliefden. Daar moet dus goed voor gezorgd worden. Doordat militairen vaak van huis zijn, kunnen relaties onder druk komen. De dominees bij Defensie proberen de lijnen open te houden of gesprekspartner te zijn tijdens lange uitzendingen. Ze zijn ook vaak bij de feestelijke kant van de relatie. Ze voltrekken huwelijken en dopen kinderen.

Aanwezig in het veld

Onbepaald
Aanwezig in het veld Dit doen wij door: 1. Gesprekken te hebben van levensbeschouwelijke aard 2. Het houden van kerk-, gebedsdiensten en bezinningsmomenten op de kazerne, aan boord of op de basis 3. Een luisterend oor te bieden aan militairen die hun verhaal kwijt moeten of hun hart willen luchten. 4. Beschikbaar te zijn voor het thuisfront, bijvoorbeeld bij thuisproblemen, of als gesprekspartner tijdens uitzendingen of lange oefeningen. Vanwege hun bijzondere positie bij de krijgsmacht hebben GV-ers een vertrouwenspositie op basis van hun ambtsgeheim. Een gesprek met een dominee is dus altijd strikt vertrouwelijk.

Mee op missie

Onbepaald
Op uitzending gaan is altijd spannend! Daarom gaan er op alle missies GV-ers mee. Zij zijn een luisterend oor en kunnen problemen helpen oplossen. Ook geloofskwesties komen soms ter sprake. Iedere week houdt de dominee op zondag een bezinningsdienst. Een gesprek met een dominee is altijd strikt vertrouwelijk.

Nieuwsoverzicht

Defensie Paasviering 28 maart

Onbepaald
PAASVIERING DEFENSIE 2018 De Hoofdkrijgsmachtaalmoezenier Tom van Vilsteren en de Hoofdkrijgsmachtpredikant Klaas Henk Ubels nodigen u uit voor het bijwonen van de Paasviering Defensie 2018 op woensdag 28 maart met aansluitend een Paasbrunch. De gastheer van deze bijeenkomst is de Commandant Koninklijke Marechaussee, Luitenant-generaal mr. Harry van den Brink. Deze viering is bestemd voor al het Defensiepersoneel, wij verheugen ons op een samenkomst van christenen en niet-christenen.

Luister meer, praat minder Alfred Lubbinge

Onbepaald
Luister meer, praat minder Luisteren: het lijkt vaak zo gewoon en eenvoudig. Toch blijkt het in de praktijk vaak heel moeilijk te zijn en lopen veel gesprekken in het dagelijks leven mis, doordat we niet goed naar elkaar luisteren. Ongemerkt komen we al met een eigen antwoord voordat we de ander goed gehoord en begrepen hebben. Het gevolg daarvan kan zijn, dat we langs elkaar heen gaan praten, en dat er steeds meer verwijdering komt.