Wat doen wij?

Zorg voor het thuisfront

Onbepaald
Achter alle militairen staan geliefden. Daar moet dus goed voor gezorgd worden. Doordat militairen vaak van huis zijn, kunnen relaties onder druk komen. De dominees bij Defensie proberen de lijnen open te houden of gesprekspartner te zijn tijdens lange uitzendingen. Ze zijn ook vaak bij de feestelijke kant van de relatie. Ze voltrekken huwelijken en dopen kinderen.

Aanwezig in het veld

Onbepaald
Aanwezig in het veld Dit doen wij door: 1. Gesprekken te hebben van levensbeschouwelijke aard 2. Het houden van kerk-, gebedsdiensten en bezinningsmomenten op de kazerne, aan boord of op de basis 3. Een luisterend oor te bieden aan militairen die hun verhaal kwijt moeten of hun hart willen luchten. 4. Beschikbaar te zijn voor het thuisfront, bijvoorbeeld bij thuisproblemen, of als gesprekspartner tijdens uitzendingen of lange oefeningen. Vanwege hun bijzondere positie bij de krijgsmacht hebben GV-ers een vertrouwenspositie op basis van hun ambtsgeheim. Een gesprek met een dominee is dus altijd strikt vertrouwelijk.

Mee op missie

Onbepaald
Op uitzending gaan is altijd spannend! Daarom gaan er op alle missies GV-ers mee. Zij zijn een luisterend oor en kunnen problemen helpen oplossen. Ook geloofskwesties komen soms ter sprake. Iedere week houdt de dominee op zondag een bezinningsdienst. Een gesprek met een dominee is altijd strikt vertrouwelijk.

Nieuwsoverzicht

'Contrabands', ds. Gerard van Driesten

Onbepaald
Contrabands. Op een uitzonderlijk warme oktoberzondag mocht ik onlangs een bezinningsmoment verzorgen voor een groep infanteristen in de eindoefening van hun Vak Technische Opleiding. Een pittig traject van zo’n negen maanden waaruit nieuw kader voor de infanterie wordt geboren. Net uit de nachtelijke verplaatsing gekomen konden ze aanschuiven voor koffie met taart, de teken verwijderen en hun blaren verzorgen. In het opkomende zonnetje op de verlaten site hebben we eerst geluisterd naar Louis Armstrongs ‘Go down Moses’ en ons vervolgens verdiept in het verhaal van de Exodus. Ook voor wie niet vaak meer een kerk van binnen ziet een inspirerend verhaal.