Wat doen wij?

Zorg voor het thuisfront

Onbepaald
Achter alle militairen staan geliefden. Daar moet dus goed voor gezorgd worden. Doordat militairen vaak van huis zijn, kunnen relaties onder druk komen. De dominees bij Defensie proberen de lijnen open te houden of gesprekspartner te zijn tijdens lange uitzendingen. Ze zijn ook vaak bij de feestelijke kant van de relatie. Ze voltrekken huwelijken en dopen kinderen.

Aanwezig in het veld

Onbepaald
Aanwezig in het veld Dit doen wij door: 1. Gesprekken te hebben van levensbeschouwelijke aard 2. Het houden van kerk-, gebedsdiensten en bezinningsmomenten op de kazerne, aan boord of op de basis 3. Een luisterend oor te bieden aan militairen die hun verhaal kwijt moeten of hun hart willen luchten. 4. Beschikbaar te zijn voor het thuisfront, bijvoorbeeld bij thuisproblemen, of als gesprekspartner tijdens uitzendingen of lange oefeningen. Vanwege hun bijzondere positie bij de krijgsmacht hebben GV-ers een vertrouwenspositie op basis van hun ambtsgeheim. Een gesprek met een dominee is dus altijd strikt vertrouwelijk.

Mee op missie

Onbepaald
Op uitzending gaan is altijd spannend! Daarom gaan er op alle missies GV-ers mee. Zij zijn een luisterend oor en kunnen problemen helpen oplossen. Ook geloofskwesties komen soms ter sprake. Iedere week houdt de dominee op zondag een bezinningsdienst. Een gesprek met een dominee is altijd strikt vertrouwelijk.

Nieuwsoverzicht

Sin is my business, Gert Pennekamp

Onbepaald
‘Sin is my business’ Deze tekst staat op het visitekaartje van een Engelse collega-vlootpredikant. ‘Moet je ook doen’, zei hij met een dikke smile op zijn gezicht, ‘dan krijg je de mooiste gesprekken!’. Ik denk dat ik begrijp wat hij bedoelt, maar of ik het echt een goed idee vind?’. Toegegeven het is een prikkelende tekst, sex and sin sells , maar is dit mijn unique selling point?

25 januari : Meet & greet - Soldatenkerk

Onbepaald
Meet & greet – Soldatenkerk Van harte welkom! Militairen, thuisfront, veteranen, burgers, geïnteresseerden vanuit de regio: iedereen is van harte welkom bij Meet & greet – Soldatenkerk, een initiatief van enkele dominees bij Defensie. Deze bijeenkomsten hopen we voortaan een aantal keren per jaar te houden om zo een platform voor ontmoeting te bieden. Militairen en niet militairen. Net buiten de hekken van kazerne of veld, zoals 25 januari 2018 in het Echo’s Home te Ermelo, houden we een korte dienst. Vooraf de optie om deel te nemen aan een maaltijd en ook achteraf de gelegenheid om bij te praten of kennis te maken bij een bak koffie. ‘Zo brengen we het concept van de dienst te velde wat dichter bij huis’, aldus •n van de initiatiefnemers. www.dgv.nl/pgv ds. Mark Boersma, 0620615262

Thanksgiving Recept

Onbepaald
In de States wordt Thanksgiving enthousiast gevierd op de vierde donderdag van november. De vrijdag erna is inmiddels ook een fenomeen: Black Friday. Behalve shoppen to the max, wordt er deze dagen ook gepresteerd in de keuken!