Jaarschrift 2022

In het Jaarschrift vertellen enkele krijgsmachtpredikanten iets over hun werk en belevenissen bij Defensie. Elk jaar is er een ander thema. Dit jaar staat 'Hoop' centraal. Waar hopen de krijgsmachtpredikanten op en hoe kun je hoop bieden aan militairen die het soms niet meer zien zitten?

Klik op Jaarschrift 2022 om het zelf allemaal te lezen.

Liever een papieren versie van Jaarschrift 2021? Daarvoor kunt u contact opnemen met de Protestantse Geestelijke Verzorging.

Tel: 088 953 00 25

Mail: ProtestantseGeestelijkeVerzorging@mindef.nl

Het Jaarschrift 2021 zal dan zo spoedig mogelijk naar u toegestuurd worden.

Archief

Jaarschrift 2018

Jaarschrift 2019

Jaarschrift 2020 

Jaarschrift 2021