DGV / PGV neemt afstand van Nashvilleverklaring

De Diensten Geestelijke Verzorging bij Defensie en in het bijzonder de Dienst Protestantse Geestelijke Verzorging nemen met kracht afstand van de inhoud van de ‘Nashvilleverklaring’. De Diensten GV bij Defensie zijn er voor alle defensiemedewerkers, hun thuisfront en de veteranen.

Meer nieuws

verklaring ds. Wilco Veltkamp

Onbepaald
Ik heb destijds juist voor het werken als predikant bij de krijgsmacht gekozen vanwege de veelsoortigheid van mensen die ik allen gelijke aandacht, bejegening en betrokkenheid gun en geef. Dat heb ik dan ook altijd gedaan en zal ik blijven doen. Mijn ogen zien mensen en geen homo's, hetero's of transgenders. Allen geschapen door God, gegeven aan elkaar om samen op te trekken in de wereld. Ik hou van God en ik hou van mensen. En dus ook van jullie allemaal.