Nashvilleverklaring dominee Wilco Veltkamp

Zeer gewaardeerde collega's,

Jullie zullen via de media kennis hebben genomen van de 'Nashvilleverklaring'. Allicht ook dat ik deze verklaring met mijn functieaanduiding heb ondertekend. Afgelopen zondag heb ik mijn ondertekening met overtuiging teruggenomen. Ik realiseerde me toen dat ik met het ondertekenen van een document met pastoraal en theologisch aanvechtbare formuleringen fouten heb gemaakt.

Bovendien heb ik verkeerd gehandeld door mijzelf als 'krijgsmachtpredikant' aan te duiden. Daardoor kreeg mijn ondertekening een spits naar de krijgsmacht die ik niet had voorzien, maar die professioneel gezien wel van mij verwacht had mogen worden. Dat is een grove fout van mij geweest.

De verklaring gaat over een thema in onze krijgsmacht en samenleving dat gevoelig ligt en dat daarom met fijngevoeligheid besproken moet worden. Het vraagt om betrokken inlevingsvermogen jegens hen die het direct aangaat. Ik heb me in eerste instantie niet gerealiseerd dat mijn ondertekening het vertrouwen in mij als geestelijk verzorger zou kunnen schaden en daarmee in de DGV. Ook niet dat deze ondertekening veel pijn en teleurstelling zou kunnen veroorzaken bij de LHBT-gemeenschap; onder zowel de collega's binnen de DGV als in heel de Defensieorganisatie. Daar heb ik berouw over. Het spijt mij oprecht als zij en jullie zich door mijn ondertekening gekwetst voelen.

Ik heb de ondertekening zonder aarzeling ingetrokken. Daarnaast wil ik benadrukken dat ik zowel het ambtsprofiel als de professionele standaard van de DGV volledig onderschrijf, evenals de gedragscode van Defensie.

Ik heb destijds juist voor het werken als predikant bij de krijgsmacht gekozen vanwege de veelsoortigheid van mensen die ik allen gelijke aandacht, bejegening en betrokkenheid gun en geef. Dat heb ik dan ook altijd gedaan en zal ik blijven doen. Mijn ogen zien mensen en geen homo's, hetero's of transgenders. Allen geschapen door God, gegeven aan elkaar om samen op te trekken in de wereld. Ik hou van God en ik hou van mensen. En dus ook van jullie allemaal.

Met warme groet,

Wilco Veltkamp

Als je vragen hebt of behoefte aan een persoonlijk gesprek, dan ben ik daartoe van harte bereid.

Meer nieuws

Waakzaam - Judith Cappon-Vogel

Onbepaald
Waakzaam Onlangs bezocht ik museum De Fundatie in Zwolle, waar op dit moment een prachtige expositie is van beelden van Giacometti en Chadwick. Eén van de beelden die mij intrigeerde, was het beeld ‘Watcher’ van Lynn Chadwick. Ik moest denken aan soldaten die wachtlopen. Op kazernes doen ze dat niet meer zelf, vaak wel tijdens oefeningen. Waken, in de gaten houden dat niemand het terrein op komt die er niet thuis hoort.