Steunstichtingen

PGV Steunstichtingen

De Protestantse Geestelijke Verzorging bij Defensie heeft een nauwe band met twee steunstichtingen, namelijk de Stichting Christelijke Hulpverlening Militairen en de Stichting Koninklijke PIT Pro Rege / Hulp voor helden.

Stichting Christelijke Hulpverlening Militairen

De SCHM is een stichting met rechtsvoorgangers die teruggaan naar meer dan 125 jaar geleden. Oorspronkelijk heeft de stichting zich ingespannen voor het geestelijk welzijn van militairen overzee. Haar doelstelling is tegenwoordig: steun verlenen aan geestelijk verzorgers van militairen in de Nederlandse krijgsmacht. Zo financiert de stichting o.a. de Bijzondere Leerstoel Protestantse Geestelijke Verzorging die gevestigd is aan de Protestantse Theologische Universiteit, vestiging Groningen. Prof. dr. Pieter Vos is hiertoe benoemd.

Voor meer informatie over de SCHM: www.schm.nl

                 Logo Schm              Militairen op oefening


Stichting KPPR / Hulp voor helden

De stichting ontstond in 2009 uit een fusie van de vereniging Koninklijke Nederlandse Militaire Bond Pro Rege (KNMB, sinds 1874) met stichting Protestants Interkerkelijk Thuisfront (PIT, sinds 1947). KNMB Pro Rege hield zich exclusief bezig met militaire tehuizen en de stichting PIT steunde organisaties en diensten die activiteiten ontplooiden gericht op de geestelijke verzorging in protestantse-christelijke zin bij de Nederlandse krijgsmacht. De onderliggende gezamenlijke doelstellingen, namelijk aandacht vragen voor én verbeteren van het welzijn van militairen en veteranen in de Nederlandse samenleving, zijn onveranderd gebleven. Zo financiert de stichting met enige regelmaat het opleiden van een zogenoemde veteranenhond ter ondersteuning van veteranen die leiden aan PTSS.

Voor meer informatie over de SKPPR / Hulpvoorhelden: www.hulpvoorhelden.nl

Logo Hulp voor helden                    Kind begroet vader die lang op zee is geweest