Overslaan en naar de inhoud gaan

Vacatures

Den Haag, juni 2021

Krijgsmachtpredikanten gezocht!

Bij de Diensten Geestelijke Verzorging (DGV) in de krijgsmacht zijn er momenteel 141 fulltime functies voor geestelijk verzorgers. Per 1 januari 2020 behoren 46 daarvan tot de Dienst Protestantse Geestelijke Verzorging (PGV). Gedurende het seizoen 2021-2022 ontstaan enkele vacatures. Daarom zijn wij op zoek naar predikanten en oud-katholieke priesters die gemotiveerd zijn voor een aanstelling als krijgsmachtpredikant.

Het werk
Als krijgsmachtpredikant werkt u samen met rooms-katholieke, humanistische, joodse, hindoe, islamitische en boeddhistische collega’s. U bent als geestelijk verzorger verbonden aan een militaire eenheid bij een krijgsmachtdeel, aan de veteranenzorg of aan ons vormingscentrum Beukbergen, en u vergezelt militairen waar ze ook gaan, op oefening of op buitenlandse missie.
Uw werk als krijgsmachtpredikant bestaat uit het begeleiden en pastoraal bijstaan van militairen, veteranen en hun gezinnen in persoonlijke ontmoetingen, in groepswerk/vormingswerk, bij herdenkingen en in kerkdiensten. U biedt daarin ruimte om op verhaal te komen. Waar nodig voert u overleg met andere hulpverleners en met leidinggevenden.
Zo levert u een bijdrage aan het geestelijk welbevinden van militairen, veteranen en hun gezinnen.
Meer over de dagelijkse praktijk van de Protestantse Geestelijke Verzorging kunt u lezen in ons Jaarschrift (www.dgv.nl/protestants)

Dynamiek
Als predikant bij de krijgsmacht staat u met beide benen midden in de boeiende en dynamische wereld van Defensie. Dit biedt tal van uitdagingen en mogelijkheden om u verder te ontwikkelen, uw grenzen te verkennen en – waar nodig en mogelijk – die te verleggen. Met de krijgsmacht blijft u in beweging.

Tussen kerk en overheid: de kerkelijke zending als vereiste
Het werk van de PGV wordt inhoudelijk gedragen door de kerken. Als krijgsmachtpredikant blijft u kerkelijk ambtsdrager; tegelijk wordt u aangesteld als burgerambtenaar bij het Ministerie van Defensie. Om aangesteld te kunnen worden als protestants geestelijk verzorger bij Defensie is een kerkelijke zending een vereiste. Wanneer u solliciteert dient u zich ervan te hebben vergewist dat u binnen uw kerkgenootschap beroepbaar bent tot krijgsmachtpredikant en derhalve een kerkelijke zending kunt ontvangen.
De kerken die als zendende instantie optreden, zijn aangesloten bij het CIO-M. Zie: www.cioweb.nl of het overzicht in ons jaarschrift. Het CIO-M is het interkerkelijke contactorgaan met de overheid inzake de geestelijke verzorging in de krijgsmacht. De sollicitatiegesprekken worden gevoerd onder verantwoordelijkheid van het CIO-M en de hoofdkrijgsmachtpredikant.

Wat wij verder van u vragen:
1. Een afgeronde opleiding tot predikant of pastor op master-niveau;
2. Bij voorkeur beschikken over ruime ervaring in kerkelijk werk en pastorale begeleiding;
3. Beschikken over een stevige pastorale attitude en een heldere spirituele oriëntatie;
4. Beschikken over de volgende competenties: mensgericht, bereid tot leren, communicatief, analytisch, omgevingsgericht, flexibel, samenwerkingsgericht;
5. Een open en oecumenische instelling en in het bijzonder de bereidheid interreligieus en interdisciplinair samen te werken;
6. Bereidheid met militairen te worden uitgezonden naar buitenlandse missies;
7. Bereidheid om overal in Nederland en waar in het buitenland Nederlandse eenheden permanent aanwezig zijn geplaatst te worden;
8. Bereidheid om u te blijven ontwikkelen met het oog op registratie bij de Stichting Kwaliteitsregister Geestelijke Verzorgers (www.skgv-register.nl);
9. Goede mentale en fysieke gezondheid (naast een militair veiligheidsonderzoek maken een medische en een psychologische keuring deel uit van het selectieproces).

Wat wij bieden:
1. Uitdagend, aantrekkelijk en afwisselend werk in een dynamische werkomgeving;
2. Salariëring volgens de regelgeving van het Ministerie van Defensie.

Sollicitatie
Heeft u interesse, dan kunt u uw schriftelijke sollicitatie, voorzien van motivatie en CV, richten aan:

Protestantse Geestelijke Verzorging
t.a.v. Hoofdkrijgsmachtpredikant ds. K.H. Ubels
Postbus 90701
2509 LS Den Haag

Uiteraard kunt u ook per e-mail reageren, en wel door uw sollicitatie met CV te sturen naar

ProtestantseGeestelijkeVerzorging@mindef.nl

Uw sollicitatie dient uiterlijk 20 augustus 2021 ontvangen te zijn.

Informatie
Voor verdere informatie kunt u in de periode van 28 juni tot 23 juli en tussen 2 en 6 augustus contact opnemen met ds. K.H. Ubels, Hoofdkrijgsmachtpredikant, telefoon 06 20617663, email KH.Ubels@mindef.nl; op andere momenten met ds. I.J. Smedema, predikant-secretaris van de Protestantse Geestelijke Verzorging, telefoon 06 20615461, e-mail IJ.Smedema@mindef.nl.

Met vriendelijke groet,

Ds. K.H. Ubels
Hoofdkrijgsmachtpredikant