Overslaan en naar de inhoud gaan

Visie

Binnen het brede aanbod van de DGV streeft de dienst humanistisch geestelijke verzorging naar optimale bereikbaarheid en kwaliteit van niet-godsdienstige geestelijke zorg binnen de krijgsmacht.

Zij doet dat namens het Humanistisch Verbond op basis van vertrouwen in de kracht van mensen om zelf en samen met anderen, het leven vorm en inhoud te geven. Het humanisme vormt daarvoor de basis en de inspiratiebron.

Het humanisme is een levensbeschouwing die mens en wereld wil begrijpen door uitsluitend een beroep te doen op menselijke vermogens. Belangrijk daarin is het streven naar een menswaardig leven voor iedereen, de vrijheid om je eigen leven vorm te geven en daar zelf de verantwoordelijkheid voor te nemen. Daarnaast is het humanisme een politiek-moreel streven naar een rechtvaardige samenleving waarin iedereen optimaal tot zijn of haar recht komt. Voor een humanist staat de mens centraal, ongeacht afkomst, seksuele geaardheid, geloofs- of levensovertuiging en politieke voorkeur. Iedereen kan bij een humanistisch geestelijk verzorger terecht voor raad en advies, een goed gesprek en een luisterend oor.