Wat doen wij?

De Hindoe Geestelijk Verzorger is er voor u!

De Hindoe Geestelijk Verzorger (HinGV-er) wordt ook wel Krijgsmachtpandit genoemd.
Wij staan militairen met een Hindo(e)staanse achtergrond en hun relaties bij in al hun levensbeschouwelijke vragen en persoonlijke Dilemma's. Maar ook in conflictsituaties die zowel religieus als cultureel van aard zijn. De HinGV streeft er ook naar om de diverse etnische groepen binnen de Hindoestaanse gemeenschap zo goed mogelijk te bedienen. De culturele gebruiken en verscheidenheid van de mensen te respecteren en waar mogelijk aansluiting te vinden. Dit gebeurt op basis van de Hindoeïstische (tevens  universele) waarden als: rechtvaardigheid, hulpvaardigheid, barmhartigheid, geweldloosheid, respect voor de gehele schepping, gastvrijheid en empathie.