Mail of bel je GV-er

en wat doen we...

over het werk van de aalmoezenier

RKGV

_________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                               
 

WELKOM
op de website van de Rooms Katholieke Geestelijke Verzorging bij de Krijgsmacht.
Op deze pagina vindt u informatie over wie wij zijn, ons werk, activiteiten en de bronnen van waaruit wij ons werk doen.
In de tabbladen bovenaan de pagina treft u allerlei wetenswaardigheden over ons korps en met wie wij verbonden zijn.
Via de 'contact'-knop kunt u direct mailen of bellen met een aalmoezenier die uw vragen kan beantwoorden.
101 jaar GV; altijd verbonden met elkaar!

__________________________________________________________________________________________

   
   
 

TEKST VAN DE WEEK

Klaag nooit over het weer. Als dat niet af en toe omsloeg,

zouden negen van de tien mensen nooit een praatje kunnen beginnen.

 

 

Geert Groote, Deventer Nederland; grondlegger Moderne Devotie; † 1384.
Feest 20 augustus.

Geert Groote was de zoon van de burgemeester van Deventer. Hij had dus de middelen en het voorrecht om te studeren; dat zou hij gedaan hebben te Parijs, Orléans, Praag en Keulen. Later stond hij bekend als 'Magister'; dat wil zoveel zeggen als afgestudeerd aan de universiteit.
De kerkgemeenschap gonsde aan het begin van de 14e eeuw van de vernieuwingsbewegingen; daar was de Kerk trouwens hard aan toe. In Italië had een eeuw tevoren Franciscus van Assisi († 1226; feest 4 oktober) de  armoedebeweging van de minderbroeders (= Franciscanen) op gang gebracht; in Spanje en Zuid-Frankrijk had Dominicus († 1221; feest 8 augustus) de Orde der Predikheren (= Dominicanen) opgericht; vele kloosters sloten zich aan bij de eenvoud van de cisterciënzer beweging, die door Bernardus van Clairvaux († 1153; feest 20 augustus) op gang was gebracht.
Geert Groote, soms ook verlatijnst tot Gerardus Magnus, legde kontakten met de kartuizers bij Arnhem, een strenge orde, waarvan de leden in drastische afzondering proberen God te vinden. Hij deed er veel inspiratie op; zo deed hij vrijwillig afstand van zijn aanzienlijke inkomsten als kanunnik, een erebaantje dat verbonden was aan de kerk, en begon hij zich eenvoudig te kleden; ook zijn woning was bescheiden ingericht. Toch sloot hij zich niet bij enige bestaande kloosterorde aan. Hij verzamelde gelijkgezinden om zich heen, die allen bezield waren van hetzelfde ideaal: tezamen brachten zij de dag door in gebed en werk; de levensstijl was uiterst sober: ze noemden zich 'Broeders van het Gemene (= Gemeenschappelijke) Leven'. Hun werk bestond voor een groot deel in het schrijven en uitgeven van (goedkope) geestelijke boeken: de boekdrukkunst was nog niet uitgevonden, dus het schrijven en uitgeven van boeken was uiterst kostbaar.
Onder de mensen verspreidden zij een praktische vroomheid van eenvoud: priesters moesten goed priester zijn, trouw aan hun beloften en gebed, ijverig in hun werk onder de mensen; gehuwden moesten iets goeds maken van hun huwelijk en van de opvoeding van hun kinderen. Zulke aanmaningen waren beslist niet misplaatst in het kader van die tijd. De beweging verspreidde zich eerst in het gebied rond de IJssel (Zwolle, Windesheim, Deventer enz.); van daaruit tot in de wijde omgeving. Talrijke steden hadden een Latijnse school, geleid door de Broeders of Fraters. In Keulen hadden zij zelfs een kerk, gewijd aan de Heilige Drievuldigheid en St.-Michaël. Zij kreeg de naam 'Moderne Devotie'.

Een van de beroemdste geschriften uit hun gelederen is 'De Navolging van Christus' (of naar het oorspronkelijke latijn: 'De Imitatione Christi') door Thomas à Kempis († 1471; feest 25 juli); volgens sommigen na de bijbel het meest gelezen boek van de westerse cultuur. Het ademt de sfeer van 'met een boeksken in een hoeksken' om in stilte en afzondering de persoon van Christus te beschouwen en te ontmoeten, met de bedoeling vandaaruit onder de mensen een diep christelijk leven te leiden.
Geert Groote is slechts 44 jaar oud geworden; hij stierf aan de pest te Deventer.

 

Bron: Heiligen.net