Wie zijn wij?

Wat doen wij?

Nieuwsoverzicht

Wie is Mohammed

Onbepaald
Het leven van Mohammed, de Profeet van God, is zeer opmerkelijk verlopen. Binnen de 60 jaar van zijn leven is hem het gehele scala van menselijke ervaring ten deel gevallen.

Kalender

JUBILEUMSYMPOSIUM ACCEPTATIE ↔ INTEGRATIE

donderdag 10 mei
Kennis over de Islam en de bijbehorende religieuze voorschriften blijft gewenst om begrip te kweken en uit te leggen wat het ‘moslim zijn’ (de intentie) achter het ‘moslim doen’ (de praktische handeling) voor een gelovige betekent.  In gesprek gaan met elkaar is daarvoor van groot belang. Ook binnen de Krijgsmacht. De Dienst Islamitische Geestelijke Verzorging (DIGV) maakt hier in 2014-2015 een speerpunt van. Daarom nodigt DIGV militairen en burgermedewerkers met een islamitische achtergrond van harte uit om mee te denken. Hoewel activiteiten van DIGV normaliter voor iedereen toegankelijk zijn, is deze bijeenkomst vanwege het bezinningsaspect primair bedoeld voor collega’s met een islamitische achtergrond. Indien een niet-islamitische collega aanwezig wil zijn, dan kan dat tot en met de eerste pauze. Hoe kunnen we meer begrip creëren voor moslims binnen de Krijgsmacht?  Hoe zorgen we voor wederzijdse acceptatie? Heb jij een antwoord op deze belangrijke vragen? Kom dan met ons meedenken op 9 mei!