Wie zijn wij?

Wat doen wij?

ADVIES, TRAINING & VORMINGSWERK

Onbepaald
Gevraagde en ongevraagd geven Geestelijk Verzorgers advies aan commandanten en eenheden. Geestelijk Verzorgers zijn hoog opgeleid en hebben verschillende professionele en culturele achtergronden. Ze vormen de thermometer van de organisatie en begeleiden de organisatie op thema's zoals ethiek, moraliteit en motivatie.

Nieuwsoverzicht

Heleen: Uitroteergedrag

Onbepaald
Relatieproblemen, irritaties, onzekerheid over de toekomst, familieomstandigheden, oorlogservaringen en de verhalen over hoe collega’s de uitzending ervaren. Als humanistisch raadsvrouw komt mij veel ter ore. Bezinningsdiensten voorgaan, rituelen begeleiden, yogalessen verzorgen. Mijn rol hier is divers. Ook zie ik het als mijn taak collega’s te laten weten dat ze gewaardeerd worden, er toe doen.

Kalender

Socials

Adresgegevens

Dienst Humanistische Geestelijke Verzorging Defensie
Van Alkemadelaan 786 | Frederikkazerne | Gebouw 101
2597 BC Den Haag
Tel: 088 953 00 26