In Midlife, Jan Tom Schneider

In midlife

 

Tijdens een sollicitatiegesprek werd ooit eens aan mij gevraagd of ik geloofde dat de geschiedenis zich herhaalt. “Ik hoop het niet’, zei ik toen, en dat vind ik nog steeds.  Want ik probeer hardnekkig te geloven in verandering.

 

De psycholoog Murray Stein schrijft indrukwekkend over fasen in het leven van de mens die hij ‘Midlife’ noemt. Tijdens deze fasen, die zich niet beperken tot een bepaalde leeftijd en zich ook niet beperken tot eens of tweemaal in een mensenleven, gloort elke keer de verandering.

In de eerste fase merkt een mens dat het oude, een knellend patroon bijvoorbeeld, heeft afgedaan. Het is lastig, want we zijn zo één met dat patroon, het controleert ons en er is nog niets anders voor in de plaats gekomen.

In de volgende fase volgen glimpsen van het nieuwe, van een verse spirit, spannend en vreemd, maar onweerstaanbaar. Stein beweert dat het dan gaat om een boodschap van de goden, die in dat tussenstadium inbreekt in onze werkelijkheid.  Het is de fase van Hermes, de boodschapper namens de goden, en Hermes is daarom voor de schrijver de god van verandering.

In de derde fase kan de mens soms komen tot transformatie, tot het meer en meer introduceren van het nieuwe, onbekende en andere, in de menselijke huls die we aan het onderzoeken zijn. We vullen ons dan met de geschenken die we oogsten vanuit dat, tja, beloofde of voorgespiegelde land. Volgens Stein is dit de fase waarin we meer onszelf worden, waarin ons oude Zelf afgepeld, uitgekleed wordt en een nieuwe zelfgekozen jas aankrijgt.    

 

Ik realiseer me dat ik dagelijks kleine en grote midlife-momenten meemaak, aanhoudende overwegingen en keuzes, en dat daarmee verandering vaker in mijn eigen hand ligt dan ik dacht. Dus ja, ik geloof in de mogelijkheid van verandering. Ik geloof dat er momenten zijn dat er een glimps binnenvalt uit een andere wereld. Ik hoop dat Hermes het druk blijft hebben, dat hij mij en allen om mij heen, en zeker mensen met grote verantwoordelijkheden  blijft plagen en overvallen met doorkijkjes naar kansen en mogelijkheden voor mens en wereld. Dat de wereld vaak in Midlife mag zijn, en kwalijke geschiedenis in het groot en in het klein steeds vaker tot het oude, afgedane zal gaan behoren. 

 

Jan Tom Schneider.