Werkbezoek kerken aan Minusma

In het laatste weekend van juli hebben vertegenwoordigers van drie protestantse kerken onder begeleiding van de hoofdkrijgsmachtpredikant een werkbezoek gebracht aan de Nederlandse militairen in Mali. Daarbij ging hun bijzondere aandacht uit naar het werk van ds. André de Oude. De kerkelijke vertegenwoordigers waren Herman Bouma, assessor van de huidige synode van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt; Albrecht Boerrigter, algemeen secretaris van de Unie van Bapisten en Henk Stokking, secretaris van Kerk en Krijgsmacht en mede-vertegenwoordiger in het CIOM namens de PKN.

Kort voor aanvang van het bezoek vond de crash plaats met de Tiger-helikopter waarbij twee Duitse vliegers omkwamen. De impact hiervan was goed te merken tijdens het bezoek. Ook was er kort enige onrust in het buitengebied, waardoor op short notice een zware patrouille van de luchtmobiele brigade de poort uit moest. En de Duitse minister van Defensie bracht een bezoek aan haar militairen, hetgeen niet onopgemerkt bleef. Zo kregen de kerkmensen in één weekend tijd een aardig beeld van wat een missie zoal kan behelzen.

Maar de beste indruk kregen ze door rondgeleid te worden door ds. De Oude en in gesprek te gaan met verschillende militairen. Opvallend daarbij was de geheel eigen dynamiek die kenmerkend is voor een VN-vredesmissie en wat dit voor de militairen zelf betekent. Een bijzondere gebeurtenis tijdens het werkbezoek was de bezinningsdienst die door ruim zestig militairen werd bezocht. Daaronder waren ook twee Duitse militairen, aan het begin van de bijeenkomst stak een van hen twee kaarsen aan voor de omgekomen collega’s; een indrukwekkend moment.

De kerkelijke vertegenwoordigers kijken naar eigen zeggen terug op een zinvol werkbezoek, ze hebben een goed beeld hebben gekregen van het werk van Nederlandse militairen in een missiegebied. Vooral ook van de betekenis die een krijgsmachtpredikant voor de militairen kan hebben gedurende de missie – en met ds. De Oude hebben ze daar een prachtig plaatje bij gekregen. Dit zal hopelijk een stimulans zijn voor de draagkracht voor militairen onder de twee miljoen protestantse kerkleden in Nederland. En mooi is bovendien dat verschillend kerken in hun aandacht voor militairen samen optrekken. Ook dat brengt Defensie teweeg!

Op de foto vlnr: Henk Stokking, Herman Bouma, André de Oude, Albrecht Boerrigter, Klaas Henk Ubels

(Bron: Dienst Protestantse Geestelijke Verzorging bij Defensie, www.dgv.nl/pgv