Beleidsnota 2019-2022

De Beleidsnota van de dienst Protestantse Geestelijke Verzorging (PGV) bij de krijgsmacht is in 2018 met instemming van de in het CIO-M vertegenwoordigde protestantse en oudkatholieke zendende kerkgenootschappen vastgesteld. Ze geeft inzicht in wat de predikanten en pastores bij Defensie beweegt en waar zij voor staan, waar zij zich ambtsinhoudelijk door laten leiden en wat zij de komende vier jaar nader vorm willen geven. De beleidsnota 2019-2022 bevat beleidskader, missie en beleidsplan. Lees meer.