Aandacht voor morele vorming militairen leidt tot boek

Militairen moeten voortdurend morele beslissingen nemen. Niet alleen in gevechtssituaties, maar ook bij ontwikkelingswerk, diplomatie en reddingswerk na rampen. De Diensten Geestelijke Verzorging besteden hier veel aandacht aan. Dit resulteerde in de uitgave: ‘Morele vorming van militairen, bijdragen van de geestelijke verzorging’. Hoofdkrijgsmachtpredikant Gert van der Ende overhandigde het boek vandaag aan staatssecretaris Christophe van der Maat.

Militairen krijgen onderwijs in ethiek en morele vorming. Ook in operationele omstandigheden maken zij zich principes, waarden en deugden eigen. In het boek beschrijven onderzoekers, geestelijk verzorgers en docenten ethiek hoe de geestelijke verzorging kan bijdragen aan de vorming van militairen. Er worden een aantal ethische onderwerpen uitgediept. Ook de lespraktijk komt aan bod.

Levensvragen
Geestelijk verzorgers zijn van oudsher betrokken bij de morele vorming van militairen. Bij de opleidingen en tijdens conferenties op het landgoed Beukbergen komen allerlei vraagstukken aan bod waar een militair mee te maken kan krijgen. Het gaat hierbij om levensvragen rond leven en dood, goed en kwaad, schuld en schaamte.

‘Morele vorming van militairen, bijdragen van de geestelijke verzorging’, onder redactie van Pieter Vos en Fred van Iersel, kost € 32,50. Het boek is verkrijgbaar via uitgeverij Eburon. Het ISBN-nummer is 9789463014403.