Diensten Geestelijke Verzorging

De Diensten Geestelijke Verzorging (DGV) dragen bij aan het (geestelijk) welbevinden van primair militairen en het thuisfront, secundair overig defensie personeel en veteranen. Zij allen kunnen terecht bij een dominee, aalmoezenier, humanistisch raadsman/vrouw, rabbijn, pandit, islamitisch of boeddhistisch geestelijk verzorger, kortweg de geestelijke verzorger. Die biedt een luisterend oor, een bemoedigend woord, een goed gesprek, hulp bij lastige dilemma's of de mogelijkheid diensten en bijeenkomsten bij te wonen.